Personalistika

„Sebezaměstnávání“ ředitele školy

Ředitel školy je na své místo jmenován zřizovatelem, kterému tato pravomoc vyplývá ze školského zákona. Souhlasem se jmenováním se ředitel stává vedoucím zaměstnancem se všemi právy a povinnostmi, jež pro něj vyplývají ze školského zákona, a předpokládá-li to zřizovací listina, zároveň statutárním orgánem, který za školu právně jedná.

Víte, jak na doručování písemností zaměstnanci?

Doručování pracovněprávních písemností patří mezi významná právní jednání v personální činnosti zaměstnavatelů. Doručování můžeme rozdělit do dvou oblastí: písemnosti doručované zaměstnavatelem nebo  zaměstnancem. Podívejme se na některé aktuální problémy a jejich řešení, které při doručování personálních  písemností vznikají a jsou upraveny v zákoníku práce. Písemnosti zaměstnavatele Doručování personálních písemností v pracovních vztazích upravuje zák.práce v § …

Víte, jak na doručování písemností zaměstnanci? Pokračovat ve čtení »

Koronavirus – 3 případy z pohledu zaměstnavatele

Denně média informují o aktuálním počtu nakažených koronavirem jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto vydalo tiskovou zprávu, v rámci které shrnuje povinnosti zaměstnavatelů vůči zaměstnancům. Co byste měli splnit v případě, že se váš zaměstnanec vrátil z oblasti, která je zasažena koronavirem a není u něj nařízena karanténa? …

Koronavirus – 3 případy z pohledu zaměstnavatele Pokračovat ve čtení »

Ředitel MŠ by měl být zařazen minimálně do 11. platové třídy

V posledních dnech se Pedagogická komora zaměřila na zařazování pedagogických pracovníků do platových tříd. Vzhledem k novému způsobu financování regionálního školství na základě PHmaxu je nejen pro školy, ale také zřizovatele výhodné ředitele i učitele škol řadit do co nejvyšší možné třídy. Zároveň z pera Pedagogické komory vznikly i praktické vzory žádosti o zařazení do …

Ředitel MŠ by měl být zařazen minimálně do 11. platové třídy Pokračovat ve čtení »

Dovolená z pohledu zaměstnavatele

Doba dovolených se rychle blíží. Právní předpisy (zejména zákoník práce) nám však říkají, že ji můžeme čerpat jen tehdy, povolí-li nám to zaměstnavatel. Výjimky jsou možné, mnoho zaměstnanců o nich však neví. Mnohdy vycházejí z neznalosti pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Zaměstnanec totiž může v některých případech nastoupit na dovolenou bez souhlasu zaměstnavatele. Nástup bez souhlasu …

Dovolená z pohledu zaměstnavatele Pokračovat ve čtení »

Pracovní smlouva ústně, nebo písemně?

Do pravomoci ředitelky mateřské školy patří sjednávání smluv a dohod, ukončování pracovního poměru a podobně. Pracovní smlouvy řadíme mezi významné dohody, které ředitelka uzavírá. Písemná forma V pracovní smlouvě si zaměstnavatel (mateřská škola) musí sjednat se zaměstnancem všechny podmínky, za kterých bude práce vykonávána. Odpověď na otázku vyslovenou v titulku je tedy jednoznačná: smlouva musí být sjednána …

Pracovní smlouva ústně, nebo písemně? Pokračovat ve čtení »

Pozor, od 1. 1. 2019 se na pedagogy MŠ vztahují změny v pracovním právu

Nový rok přináší řadu změn v pracovněprávní oblasti. Abyste se lépe zorientovali, máme pro vás přehled těch nejdůležitějších, které se mohou již od 1. 1. 2019 týkat vás jako pedagogů a ředitelů mateřských škol všech typů a nepedagogických pracovníků.  Zvýšení platových tarifů Od 1. 1. 2019 vzrostou platové tarify zdravotnických nelékařských pracovníků, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních …

Pozor, od 1. 1. 2019 se na pedagogy MŠ vztahují změny v pracovním právu Pokračovat ve čtení »

Platy ve školství během prvního pololetí vzrostly

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytlo Pedagogické komoře informační zprávu o počtu zaměstnanců a růstu průměrné mzdy v 1. a 2. čtvrtletí roku 2018. Z rozsáhlého dokumentu, který nám Komora poskytla, jsme vybrali ty nejdůležitější informace. Regionální školství V regionálním školství bylo v přepočtu zaměstnáno 253,6 tisíc pracovníků. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců včetně vedoucích zaměstnanců regionálního …

Platy ve školství během prvního pololetí vzrostly Pokračovat ve čtení »