Pedagogika

Multikulturní výchova a vzdělávání v pedagogickém projektu-1.díl

Důležitým faktorem, který mě při výběru tématu a volbě jádra pedagogického projektu ovlivnil, byl můj vztah k hudbě – k hudbě jako k edukačnímu prostředku, prostředku komunikace, relaxace, osobnostního a sociálního rozvoje i jako prostředníka k přijímání odlišností a rozvíjení spolupráce. Etnická hudba, a to především hudba vzdálenějších národů, je pro nás často velmi nezvyklá, odlišná, zároveň však …

Multikulturní výchova a vzdělávání v pedagogickém projektu-1.díl Pokračovat ve čtení »

Osobnostní a sociální rozvoj dítěte při realizaci MKVV

Osobnost člověka je jedinečný, v podstatě neopakovatelný psychický celek, který se od ostatních liší, ale zároveň se jim v mnohém podobá. Když pomůžeme dětem z rozdílných kultur a prostředí nacházet podobné nebo i stejné společné znaky, potřeby a zájmy s ostatními, posílíme jejich sounáležitost a dobré vztahy. Jejich odlišné kulturní hodnoty vyjdou na povrch samy, a to v podobě, která …

Osobnostní a sociální rozvoj dítěte při realizaci MKVV Pokračovat ve čtení »

Spolupráce v dětské skupině

Spolupráce je sociální dovedností, která se rozvíjí kontaktem jedince s okolím a není snadná v žádném životním období. Už jako děti se musíme naučit vycházet s ostatními, protože jen tak můžeme být později v životě úspěšní. Dítě předškolního věku se spolupráci učí pokusem a omylem, osvojením vhodných a vyloučením nevhodných přístupů. Učí se brát ohled na přání …

Spolupráce v dětské skupině Pokračovat ve čtení »

Ovlivňování dětského pohledu na svět pomocí hudby

Hudba ve svých různorodých podobách ve společnosti existovala vždy a plnila mnoho důležitých funkcí. Ve vztahu ke společnosti přispívá integraci v rámci různých subkultur, ať už místních, regionálních, nebo těch spojených s určitou skupinou společnosti. Ve vztahu k národu přispívá k zachování národní identity. Ve vztahu k jedinci stimuluje hudba celkový rozvoj osobnostní a estetický.

Multikulturní výchova a vzdělávání v mateřské škole – 2.díl

Obsah vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Přestože RVP PV vyzdvihuje MKVV jen v některých oblastech, lze vysledovat, že aplikovat multikulturní výchovu a vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech je možné pomocí hudby a její mnohotvárnosti. Dnes si blíže představíme jednotlivé oblasti.

Volná hra (nejen) v mateřské škole

Když v rámci praxí studentek docházím do různých mateřských škol, zaznamenávám v posledních letech jeden fenomén – děti si málo hrají. A teď nemyslím hry, které pro ně organizuje paní učitelka, ale hry, které vycházejí z jejich přirozenosti. Hra, kterou nazýváme volná.

Multikulturní výchova a vdělávání v mateřské škole – 1.díl

Multikulturní výchova v mateřské škole je považována za „mnohokulturní“ výchovu, na kterou můžeme pohlížet z hlediska dítěte cizí národnosti a z pohledu skupiny českých dětí na jiné, odlišné národnosti. Mateřská škola byla, je a bude místem, do kterého každé dítě vstupuje ze „svého“ světa, se svou rodinnou kulturou, zvyklostmi. Stejně tak, jak se od 90. …

Multikulturní výchova a vdělávání v mateřské škole – 1.díl Pokračovat ve čtení »

Starosti s inkluzí ve školkách vyřešil nový online kurz – 2.díl

Poruchou autistického spektra – tedy autismem a jemu podobnými poruchami – trpí v západním světě přibližně každé stopadesáté dítě. V Česku se tak jde přibližně dva tisíce předškoláků. Podle údajů získaných sdružením Děti úplňku se jedná minimálně o 1600 dětí v předškolním věku; číslo ale pochází z evidence žádostí o příspěvky na péči, takže v něm chybí jak děti, …

Starosti s inkluzí ve školkách vyřešil nový online kurz – 2.díl Pokračovat ve čtení »

Starosti s inkluzí ve školkách vyřešil nový online kurz – 1.díl

Znát autismus nestačí. Nový videokurz předvádí učitelkám v mateřských školách, jak rozpoznat přicházející autistický záchvat a dítě uklidnit dřív, než se vůbec začnou vztekat.  Učitelkám chybí zkušenosti s autistickými dětmi, čímž ve školkách trpí jak ony, tak jejich spolužáci. Organizace Schola Empirica proto připravila českou verzi videokurzu, který během pár hodin představí ty nejúčinnější metody práce …

Starosti s inkluzí ve školkách vyřešil nový online kurz – 1.díl Pokračovat ve čtení »

Tablet jako vhodný nebo nevhodný dárek

Učitelky v mateřské škole možná zaznamenaly během let své praxe nárůst vánočních přání dětí, která se točí okolo informačních technologií. To, co bylo dříve ojedinělé, je dnes mnohem častější. Tablety pronikají i do mateřských škol a víří emoce. Někdo je jejich zastáncem, někdo zarytým odpůrcem. A rodiče se ptají, kdy je ta vhodná doba pro koupi …

Tablet jako vhodný nebo nevhodný dárek Pokračovat ve čtení »