Pedagogika

Co se děje v psychice předškolního dítěte 2. díl

Předškolní věk zahrnuje období od dovršení třetího roku života do nástupu dítěte do školy ve věku šesti let. Mnoho dětí vstupuje po dovršení třetího roku do mateřské školy, což pro ně představuje významný životní mezník. I celé období nazýváme často „věkem mateřské školy“. Kvalitativní zvláštnosti předškolního věku charakterizují pozoruhodné změny v tělesných a pohybových funkcích, …

Co se děje v psychice předškolního dítěte 2. díl Pokračovat ve čtení »

Co se děje v psychice předškolního dítěte 1. díl

Předškolní věk zahrnuje období od dovršení třetího roku života do nástupu dítěte do školy ve věku šesti let. Mnoho dětí vstupuje po dovršení třetího roku do mateřské školy, což pro ně představuje významný životní mezník. I celé období nazýváme často „věkem mateřské školy“. Kvalitativní zvláštnosti předškolního věku charakterizují pozoruhodné změny v tělesných a pohybových funkcích, …

Co se děje v psychice předškolního dítěte 1. díl Pokračovat ve čtení »

Šikana v předškolní výchově

Šikana. Obávané slovo, které si většina lidí spojí až s druhým stupněm základní školy. Bohužel, se šikanou se lze poměrně často setkat i u dětí na začátku jejich školní docházky, a dokonce i v mateřské škole. Následky pro obě strany, šikanující i šikanované, však mohou být dlouhodobé a mohou negativně ovlivnit jejich další psychický a …

Šikana v předškolní výchově Pokračovat ve čtení »

Jak souvisí pohyb s vývojem řeči?

Na první pohled by se mohlo zdát, že pohyb celého těla nemá s řečí žádnou souvislost. Když se však podíváme na definici řeči z hlediska pohybového, bude nám hned jasné, že ve skutečnosti je to právě pohyb, který má na řeč důležitý vliv. Řeč lze definovat jako vrcholnou a nejdokonalejší pohybovou aktivitu člověka.

Jak předcházet poruchám komunikace už od narození?

Komunikace je jednou z nejdůležitějších lidských schopností.  Její narušení způsobuje překážky jak ve výchově a vzdělávání, tak v socializaci dítěte. U dětí se můžeme setkat s různými druhy narušené komunikační schopnosti. Většina řečových poruch se projevuje a diagnostikuje až v pozdějším věku. Některé poruchy komunikace se však mohou objevit i u velmi malých dětí. U nejmenších dětí …

Jak předcházet poruchám komunikace už od narození? Pokračovat ve čtení »

Komunitní spolupráce mezi rodinou a MŠ

Spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou je jednou ze základních podmínek úspěšnosti RVP PV a celkového klimatu školy. Z požadavků RVP pro rodinu vyplývá několik požadavků, např. oboustranná důvěra, partnerská atmosféra, informovanost, vstupování do her, poradenský servis atd. Každá škola by měla mít ve svém ŠVP vymezenou spolupráci s rodinou na různé (jí vyhovující) úrovni.

Hry pro rozvoj komunikačních dovedností dětí – 3.díl

Poslední díl osvědčených her, kterými můžete vyzbrojit nejen své učitele, ale i rodiče vašich svěřenců, pro vás připravila dětská logopedka.Tentokrát se podíváme společně na hry Povídačky na cesty, Story Cubes, Hry pro předškoláky, Kouzelnické čtení s elektronickou tužkou a další. Nebude chybět ani hra na rozhýbání jazýčku. „Povídačky“ jsou označovány jako „rodinná komunikační hra“. Jedná …

Hry pro rozvoj komunikačních dovedností dětí – 3.díl Pokračovat ve čtení »

Šest principů pro kvalitní vzdělávání venku

Šest principů pro kvalitní vzdělávání venku a budování dovedností soft skills pro děti předškolního věku. Tento článek vychází ze Švýcarského výzkumu vzdělávání dětí do 6ti let a je pro všechny, kteří pracují s dětmi do 6ti let a kteří pracují s dětmi venku obecně. Výzkum je dostupný na www.netzwerk-kinderbetreuung.ch