JUDr. Eva Janečková

Eva Janečková pracuje jako právník na Úřadu městské části Praha 8. Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných článků a publikací zaměřených na ochranu osobních údajů, pracovní právo, poskytování sociálních služeb a svobodný přístup k informacím.

Požadavek na potvrzení od lékaře po skončení nemoci dítěte

Poměrně běžná situace ve školce: Dítě se vrací po nemoci do školky, ale jeho stav vyvolává otázky, zda je skutečně zdravé nebo zda by mohlo zůstat nedoléčené a představovat riziko pro ostatní děti i zaměstnance. Můžou učitelé požadovat po rodičích potvrzení od lékaře? Jaká jsou práva a povinnosti v této situaci? Bezpečnost dětí Bezpečnost dětí …

Požadavek na potvrzení od lékaře po skončení nemoci dítěte Pokračovat ve čtení »

Zhoršení zdravotního stavu dítěte v průběhu vzdělávání

Jak je to se zjišťováním zdravotního stavu dítěte při vstupu do školky všichni víme, ale co se stane a jakou mají rodiče povinnost, pokud se stav dítěte v průběhu vzdělávání změní? Jak přesně zní povinnost zákonných zástupců dítěte? Je možné dítě ze vzdělávacího zařízení vyloučit a čeká snad rodiče za neinformovanost nějaký postih? Na všechny …

Zhoršení zdravotního stavu dítěte v průběhu vzdělávání Pokračovat ve čtení »

Správní řízení: Jak postupovat v případě uvolněného místa v průběhu roku?

Blíží se zápisy dětí do školek a s tím se pojí mnoho zapeklitých situací: určování kritérií, složitý proces správního řízení… Tomu jsme se ostatně věnovali v dubnovém čísle Poradce ředitelky MŠ. Jak ale například správně řešit a obsadit uvolněné místo v průběhu školního roku? Byť školský zákon (zákon č. 5461/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, …

Správní řízení: Jak postupovat v případě uvolněného místa v průběhu roku? Pokračovat ve čtení »

Odpovědnost mateřské školy při úrazu dítěte

Odpovědnost za škodu, která vzniká na straně mateřské školy, je obecně upravena několika zákony. K těm základním patří občanský zákoník, zákoník práce, trestní zákoník a samozřejmě ve vztahu ke školám také školský zákon. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. …

Odpovědnost mateřské školy při úrazu dítěte Pokračovat ve čtení »

„Sebezaměstnávání“ ředitele školy

Ředitel školy je na své místo jmenován zřizovatelem, kterému tato pravomoc vyplývá ze školského zákona. Souhlasem se jmenováním se ředitel stává vedoucím zaměstnancem se všemi právy a povinnostmi, jež pro něj vyplývají ze školského zákona, a předpokládá-li to zřizovací listina, zároveň statutárním orgánem, který za školu právně jedná.

Školní výlety a jejich právní mantinely

Školní výlety jsou u dětí velmi oblíbené, stejně tak jako školy v přírodě. Na ředitele škol a pedagogy však tyto akce kladou značné nároky. Je třeba vyřešit otázky týkající se pracovního práva, např. jak se vypořádat s limity pracovní cesty a cestovními náhradami, s pracovní dobou atd. Důležitou součástí také je zorientovat se v odpovědnosti …

Školní výlety a jejich právní mantinely Pokračovat ve čtení »

Dobrá víra ředitele školy

Ředitelé škol se velmi často dostávají do nepříjemné situace, kdy se škola ocitne mezi dvěma mlýnskými kameny, tedy mezi dvěma znesvářenými rodiči, a je třeba řešit, jak postupovat, aby byla zachována práva obou zákonných zástupců. Tato otázka se ale objevuje i v souvislosti s rodiči, kteří v konfliktu nejsou, a to zejména v době, kdy …

Dobrá víra ředitele školy Pokračovat ve čtení »