Administrativa

Zápis ze schůzky s rodiči

Zápis ze schůzky s rodiči, vzor je ukázkou zápisu využívaného v MŠ. Obsah lze upravit dle preferencí mateřské školy.

SWOT analýza MŠ

Vzor SWOT analýzy MŠ. Tápete, co do jednotlivých patří? Inspirujte se článkem.

Pedagogická doporučení k návratu dětí do mateřských škol

Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro ředitele, jejich zástupce i jednotlivé pedagogy mateřských škol (MŠ). Má pomoci s návratem dětí do MŠ, dát doporučení, jak se MŠ může připravit, jak na něj připravit rodiče a především samotné žáky. Cílem metodického doporučení je pomoci mateřským školám nastavit pravidla a připravit plán nejenom pro adaptační období, …

Pedagogická doporučení k návratu dětí do mateřských škol Pokračovat ve čtení »

Metodické doporučení k zápisům do MŠ pro rok 2021/2022

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021.Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu mohly informovat rodičes dostatečným předstihem, vydává MŠMT toto metodické doporučení k jejich organizaci.

Metodický materiál pro distanční vzdělávání v MŠ

Na základě krizového opatření se na mateřské školy plošně vztahuje povinnost distančního způsobu vzdělávání za podmínek stanovených v § 184a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Školy nyní mají k dispozici metodiku pro distanční vzdělávání, kterou najdete i v odkazu níže.

Vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka nebo studenta

Vzor záznamu o úrazu dítěte, který je přílohou vyhlášky č. 64/2005 Sb., sepíše pedagogický nebo jiný pověřený pracovník mateřské školy. Zodpovědnou osobu určí ředitel mateřské školy. Nezapomeňte, že jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.