Administrativa

Vzor: informace o obsahu právního vztahu DPP

Vzor: informace o obsahu právního vztahu DPP, v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor evidence pracovní doby

Vzor evidence pracovní doby v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor dohody o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.