Dotazy

Dotaz k odměně pro uvádějícího učitele

Jak se aktuálně správně řeší odměna pro uvádějícího učitele do praxe? Je výše někde stanovena, např. v novele ZPP? A do jaké platové třídy začátečník spadá?

Dotaz k převedení dvoutřídní MŠ na trojtřídní

Potřebovala bych poradit, jak postupovat, když chceme ze dvoutřídní MŠ udělat trojtřídní. V současné době máme výjimku od KHS – jedna třída s kapacitou 25 a druhá s 28 dětí. Jako ložnice využíváme další dvě místnosti, ze kterých bychom chtěli udělat třídu a spávat v každé ze tříd.

Dotaz k počtu dětí v MŠ

Prosím o radu – jsme MŠ s jednou třídou. Jaký je minimální počet dětí – 13 nebo 15? Jsme jediná MŠ v obci, ale zřizovatel spravuje ještě jednu MŠ (spádová obec + město). Jak postupovat v případě, že počet dětí bude nižší? Jak zažádat o výjimku – nějaký formulář? Koho oslovit? Co když dítě začne …

Dotaz k počtu dětí v MŠ Pokračovat ve čtení »

Dotaz k bezpečnosti: Kdy volat sanitku?

Jaký je správný postup, když je potřeba dítěti z MŠ z důvodu úrazu volat sanitku a rodičům se nedá v tu chvíli dovolat? Může učitelka doprovázet dítě do nemocnice? Kde najdu případně informace či pokyny k těmto situacím?

Dotaz na výpočet odstupného při výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou

Předchozí paní ředitelka školy se vzdala funkce (pracovního místa vedoucího zaměstnance) k 31. 7. 2021. Jelikož nabídnuté místo paní ředitelka odmítla, nastaly překážky v práci na straně zaměstnavatele s povinností platit zaměstnanci náhradu platu ve výši průměrného výdělku. Výpověď (dvouměsíční výpovědní lhůta) byla sepsána 1. 8. 2021. Prosím o potvrzení či vyvrácení z jakého období se …

Dotaz na výpočet odstupného při výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou Pokračovat ve čtení »

Dotaz k FKSP: Poukazy na knihy pro zaměstnance

Můžeme zaměstnancům nakoupit poukázky na knihy? Tuším, že můžeme, ale nelze dokázat, že si zaměstnanci na poukázky nevyzvedli knihy, které nesouvisí s jejich profesí. Chtěla bych se proto zeptat, jak to řešit? Zda by stačilo, kdyby organizace stanovila, že budou kupovat beletrii (např. bychom to dali do směrnice)? Nebo zvolit nějaké jiné řešení?

Dotaz na stanovení stravenkového paušálu pro příspěvkové organizace

Horní hranice pro stanovení stravenkového paušálu je 70 % cestovních náhrad, což je pro r. 2021 75,60 Kč. Ale tato výše je spočítána z částky 108,– Kč a my jako příspěvková organizace můžeme mít maximálně 91,– Kč, tedy dolní hranici tohoto rozpětí. Platí tedy tato částka 75,60 Kč i pro příspěvkové organizace?