Dotazy

Dotaz k FKSP: Poukazy na knihy pro zaměstnance

Novela ZPP Můžeme zaměstnancům nakoupit poukázky na knihy? Tuším, že můžeme, ale nelze dokázat, že si zaměstnanci na poukázky nevyzvedli knihy, které nesouvisí s jejich profesí. Chtěla bych se proto zeptat, jak to řešit? Zda by stačilo, kdyby organizace stanovila, že budou kupovat beletrii (např. bychom to dali do směrnice)? Nebo zvolit nějaké jiné řešení?

Dotaz na stanovení stravenkového paušálu pro příspěvkové organizace

Horní hranice pro stanovení stravenkového paušálu je 70 % cestovních náhrad, což je pro r. 2021 75,60 Kč. Ale tato výše je spočítána z částky 108,– Kč a my jako příspěvková organizace můžeme mít maximálně 91,– Kč, tedy dolní hranici tohoto rozpětí. Platí tedy tato částka 75,60 Kč i pro příspěvkové organizace?

Dotaz k FKSP: Příspěvek na rekreaci pro zaměstnance

Jedná se o příspěvek na rekreaci. Ve směrnici máme uvedeno, že naše příspěvková organizace poskytne příspěvek na rekreaci zaměstnanci ve výši 2.000,- Kč (ne však rodinným příslušníkům). Je možné zaměstnanci zaplatit pobyt na chatě pro celou rodinu s tím, že částku rozpočítám na počet osob, ponechám příspěvek ve výši 2 tis. Kč a zbytek zaměstnanec …

Dotaz k FKSP: Příspěvek na rekreaci pro zaměstnance Pokračovat ve čtení »

Dotaz ke stravenkovému paušálu pro školy

Od letošního roku byl zaveden stravenkový paušál. Můžou tento paušál používat i školy? Pokud je to možné, na základě kterých zákonů a vyhlášek? Děkuji!

Dotaz na změnu pracovního poměru asistenta pedagoga (prodlužování smluv)

Dobrý den, prosím o radu, jak správně postupovat se zaměstnáváním asistenta pedagoga – podpůrné prostředky. Paní asistentka je zaměstnána od r. 2016 a letos končí třetí smlouva na dobu určitou (1x pracovní smlouva 2x dohoda o změně pracovní smlouvy – prodloužení). Protože je velice šikovná a chci ji k dalšímu dítěti – jak postupovat? Další dítě …

Dotaz na změnu pracovního poměru asistenta pedagoga (prodlužování smluv) Pokračovat ve čtení »

Dotaz ke snižování úvazku asistenta pedagoga

V důsledku omezení personální podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dochází aktuálně ke snižování úvazků u asistentů pedagoga napsaných poradnou. I ze strany rodičů, kteří se rozhodnou, že jejich dítě už asistenta pedagoga nepotřebuje, dochází ke snižování stavu asistentů pedagoga. Jestliže má asistent pedagoga ve smlouvě napsáno : smlouva platí po dobu „podpůrných opatření žáka“: …

Dotaz ke snižování úvazku asistenta pedagoga Pokračovat ve čtení »