Články

Multikulturní výchova a vzdělávání v pedagogickém projektu-1.díl

Důležitým faktorem, který mě při výběru tématu a volbě jádra pedagogického projektu ovlivnil, byl můj vztah k hudbě – k hudbě jako k edukačnímu prostředku, prostředku komunikace, relaxace, osobnostního a sociálního rozvoje i jako prostředníka k přijímání odlišností a rozvíjení spolupráce. Etnická hudba, a to především hudba vzdálenějších národů, je pro nás často velmi nezvyklá, odlišná, zároveň však …

Multikulturní výchova a vzdělávání v pedagogickém projektu-1.díl Pokračovat ve čtení »

Osobnostní a sociální rozvoj dítěte při realizaci MKVV

Osobnost člověka je jedinečný, v podstatě neopakovatelný psychický celek, který se od ostatních liší, ale zároveň se jim v mnohém podobá. Když pomůžeme dětem z rozdílných kultur a prostředí nacházet podobné nebo i stejné společné znaky, potřeby a zájmy s ostatními, posílíme jejich sounáležitost a dobré vztahy. Jejich odlišné kulturní hodnoty vyjdou na povrch samy, a to v podobě, která …

Osobnostní a sociální rozvoj dítěte při realizaci MKVV Pokračovat ve čtení »

Spolupráce v dětské skupině

Spolupráce je sociální dovedností, která se rozvíjí kontaktem jedince s okolím a není snadná v žádném životním období. Už jako děti se musíme naučit vycházet s ostatními, protože jen tak můžeme být později v životě úspěšní. Dítě předškolního věku se spolupráci učí pokusem a omylem, osvojením vhodných a vyloučením nevhodných přístupů. Učí se brát ohled na přání …

Spolupráce v dětské skupině Pokračovat ve čtení »

Vyzvedávání dítěte rozvedených rodičů z mateřské školy

Rodiče, kteří procházejí rozvodem nebo jsou již rozvedeni, mezi sebou často řeší spory, jejichž předmětem je výchova dítěte či dítě samotné. Tyto spory se pak přenášejí na půdu mateřské školy, kterou dítě navštěvuje. Mateřská škola je zatahována do rozepří: jeden nebo oba rodiče požadují podporu z její strany, popřípadě řešení svých konfliktů. Tou nejčastěji řešenou otázkou …

Vyzvedávání dítěte rozvedených rodičů z mateřské školy Pokračovat ve čtení »

Ovlivňování dětského pohledu na svět pomocí hudby

Hudba ve svých různorodých podobách ve společnosti existovala vždy a plnila mnoho důležitých funkcí. Ve vztahu ke společnosti přispívá integraci v rámci různých subkultur, ať už místních, regionálních, nebo těch spojených s určitou skupinou společnosti. Ve vztahu k národu přispívá k zachování národní identity. Ve vztahu k jedinci stimuluje hudba celkový rozvoj osobnostní a estetický.

Multikulturní výchova a vzdělávání v mateřské škole – 2.díl

Obsah vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Přestože RVP PV vyzdvihuje MKVV jen v některých oblastech, lze vysledovat, že aplikovat multikulturní výchovu a vzdělávání ve všech vzdělávacích oblastech je možné pomocí hudby a její mnohotvárnosti. Dnes si blíže představíme jednotlivé oblasti.

Kreativní tvoření s Beadgame

Tvoříte rádi s dětmi? Nebo jste sami kreativní? My také a jsme moc rádi, když můžeme být součástí kreativního tvoření nejen dětí. Jsme tradiční ryze česká firma BEADGAME a.s. a najdete nás na adrese Alšovice 156, Pěnčín (mezi Železným Brodem a Jabloncem nad Nisou).

Volná hra (nejen) v mateřské škole

Když v rámci praxí studentek docházím do různých mateřských škol, zaznamenávám v posledních letech jeden fenomén – děti si málo hrají. A teď nemyslím hry, které pro ně organizuje paní učitelka, ale hry, které vycházejí z jejich přirozenosti. Hra, kterou nazýváme volná.

Multikulturní výchova a vdělávání v mateřské škole – 1.díl

Multikulturní výchova v mateřské škole je považována za „mnohokulturní“ výchovu, na kterou můžeme pohlížet z hlediska dítěte cizí národnosti a z pohledu skupiny českých dětí na jiné, odlišné národnosti. Mateřská škola byla, je a bude místem, do kterého každé dítě vstupuje ze „svého“ světa, se svou rodinnou kulturou, zvyklostmi. Stejně tak, jak se od 90. …

Multikulturní výchova a vdělávání v mateřské škole – 1.díl Pokračovat ve čtení »

Starosti s inkluzí ve školkách vyřešil nový online kurz – 2.díl

Poruchou autistického spektra – tedy autismem a jemu podobnými poruchami – trpí v západním světě přibližně každé stopadesáté dítě. V Česku se tak jde přibližně dva tisíce předškoláků. Podle údajů získaných sdružením Děti úplňku se jedná minimálně o 1600 dětí v předškolním věku; číslo ale pochází z evidence žádostí o příspěvky na péči, takže v něm chybí jak děti, …

Starosti s inkluzí ve školkách vyřešil nový online kurz – 2.díl Pokračovat ve čtení »