Články

Starosti s inkluzí ve školkách vyřešil nový online kurz -1.díl

Znát autismus nestačí. Nový videokurz předvádí učitelkám v mateřských školách, jak rozpoznat přicházející autistický záchvat a dítě uklidnit dřív, než se vůbec začnou vztekat.  Učitelkám chybí zkušenosti s autistickými dětmi, čímž ve školkách trpí jak ony, tak jejich spolužáci. Organizace Schola Empirica proto připravila českou verzi videokurzu, který během pár hodin představí ty nejúčinnější metody práce …

Starosti s inkluzí ve školkách vyřešil nový online kurz -1.díl Pokračovat ve čtení »

Tablet jako vhodný nebo nevhodný dárek

Učitelky v mateřské škole možná zaznamenaly během let své praxe nárůst vánočních přání dětí, která se točí okolo informačních technologií. To, co bylo dříve ojedinělé, je dnes mnohem častější. Tablety pronikají i do mateřských škol a víří emoce. Někdo je jejich zastáncem, někdo zarytým odpůrcem. A rodiče se ptají, kdy je ta vhodná doba pro koupi …

Tablet jako vhodný nebo nevhodný dárek Pokračovat ve čtení »

Hospitace jako nástroj podpory profesního růstu učitelek MŠ

Dalším prostředkem, který lze využít k profesnímu rozvoji učitelek MŠ, k identifikaci jejich vzdělávacích potřeb, ale rovněž k implementaci výsledků kontinuálního vzdělávání, je hospitace v pedagogické činnosti a následný rozbor průběhu a výsledku. Tyto metody, které probíhají na pracovišti, slouží nejen ke zkvalitnění edukační práce jednotlivých učitelek, ale také ke zlepšení kvality celé školy. Obzvlášť z pohledu současné epidemiologické a …

Hospitace jako nástroj podpory profesního růstu učitelek MŠ Pokračovat ve čtení »

Profesní činnost učitelky MŠ

Sociologie označuje jako profesní činnosti náročné expertní aktivity příslušníků profese, které jsou podmíněny zvládnutím teoretických poznatků v rámci dlouhodobé přípravy, výběrovým přístupem při přijímání do profese a silným ideálem služby společnosti. Z pohledu učitele je tato aktivita definována jako soubor vnějších, pozorovatelných, analyzovatelných a hodnotitelných úkonů, zpravidla v rámci vyučovací jednotky. Profesní činnost učitelky MŠ je určována a …

Profesní činnost učitelky MŠ Pokračovat ve čtení »

Těšíme se na Vánoce – 3. díl

Příprava na Vánoce v mateřské škole. Vyprávíme si s dětmi, že v této době – v době adventní se lidé připravují na Vánoce a dodržují různé zvyky a tradice, například si zdobí domy vánoční výzdobou, zpívají koledy a podobně Děti budou slavit Vánoce doma s rodiči, ale Vánoce a přípravu na ně budeme společně prožívat i v mateřské škole. Navážeme …

Těšíme se na Vánoce – 3. díl Pokračovat ve čtení »

Tradiční svátek svaté Lucie

Tradiční svátek svaté Lucie jako předzvěst vánočních svátků Tradice jsou součástí naší historie a pro děti není nic zajímavějšího než se věnovat zvykům, které upevňovaly vztahy mezi lidmi. Svátků je zvlášť v období podzimu a zimy mnoho. Vždyť zpříjemňovaly od pradávna lidem jejich těžký život. Jistý pocit bezpečí nám tradice vytvářejí i v dnešní době. My …

Tradiční svátek svaté Lucie Pokračovat ve čtení »

Současný pohled učitelek na distanční vzdělávání v MŠ – 2. díl

Novela školského zákona ze srpna 2020 požaduje distanční vzdělávání v mateřských školách pro děti v posledním roce vzdělávání. Učitelky tak s distančním vzděláváním získaly první zkušenosti. Položili jsme jim otázku, zda by přivítaly distanční vzdělávání i pro děti z dalších věkových skupin, a případně kterých a proč.

Současný pohled učitelek na distanční vzdělávání v MŠ – 1. díl

Novela školského zákona ze srpna 2020 požaduje distanční vzdělávání v mateřských školách pro děti v posledním roce vzdělávání. Učitelky tak s distančním vzděláváním získaly první zkušenosti. Položili jsme jim otázku, zda by přivítaly distanční vzdělávání i pro děti z dalších věkových skupin, a případně kterých a proč. Odpovědi učitelek jsme podle charakteru odpovědí seřadily do několika skupin. Distančně …

Současný pohled učitelek na distanční vzdělávání v MŠ – 1. díl Pokračovat ve čtení »

Těšíme se na Vánoce – 2. díl

Dnes přinášíme další tvorbu a inspiraci pro práci s dětmi ve školce. Prostřednictvím tematického celku jsou děti provázeny tradicemi a významem adventního a vánočního období, seznamují se rovněž s vánočními zvyky v dobách minulých. Činnosti a aktivity navozují sváteční atmosféru, kterou společně v mateřské škole prožívají. Adventní období – jeho význam a hlavní charakteristika