Aktuálně

Stejná pravidla pro lesní kluby i mateřské školy

Zatímco mateřské školy mohou fungovat bez omezení, u lesních klubů pro děti je tomu jinak. I když nejsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a nejsou definovány zákonem, poskytují vzdělávání a péči přibližně pěti tisícům dětí ve věku do 6 let. Piráti proto poslali písemnou interpelaci ministru zdravotnictví Janu Blatnému s žádostí o řešení situace.

Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi

V tomto rozcestníku naleznete informace k Otevřenému dopisu ředitelů škol premiérovi k platům pedagogických pracovníků, který k 11. lednu 2021 podepsalo již 1.181 ředitelů a ředitelek škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ…). Celkový počet signatářů otevřeného dopisu z řad vedoucích pracovníků škol a školských zařízení činí 1.289. Dopis mohou podpořit nejen ředitelé škol, ale rovněž zástupci ředitele i …

Otevřený dopis ředitelů škol premiérovi Pokračovat ve čtení »

Problémová integrace dětí s poruchami chování

Jak naznačil průzkum, začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů mateřských, základních a středních škol se podle většiny ředitelů pražských škol daří. Nejproblematičtěji se začleňují děti s poruchami chování. Pražský inovační institut a výzkumná organizace INESAN zapojila do průzkumu 244 ředitelů pražských veřejných škol. Získaná data Praha použije pro přípravu Školské inkluzivní koncepce …

Problémová integrace dětí s poruchami chování Pokračovat ve čtení »

Za třídnictví minimální příspěvek

Spolek Pedagogická komora uspořádal šetření mezi učiteli, které prokázalo, že třídní učitel pracuje o 20 hodin měsíčně více než učitel, který třídnictví nemá. Zvláštní příplatek za třídnictví, jenž v současnosti začíná na částce 25 korun za hodinu práce, je hluboko pod aktuální minimální mzdou, která činí 90,50 Kč/hod.

Asistenti zůstali, ale zhorší se systém doučování

Velkou vlnu nevole vzbudila na podzim loňského roku připravená vyhláška ministerstva školství, která plánovala zásadně upravit podmínky, za kterých jsou v českém školství vzdělávány děti se speciálními potřebami (tzv. inkluze). Protest vznesly jiné vládní resorty a rodiny dětí, které inkluzivní vzdělávání využívají. Nesouhlas vyjádřili také vzdělávací experti a poslanci včetně zástupců stran, které jinak s inkluzí mají …

Asistenti zůstali, ale zhorší se systém doučování Pokračovat ve čtení »

Učitelé dostanou přidáno, ale jinak, než slibovala vláda

Platy učitelek a učitelů se v roce 2021 zvýší o devět procent. Takto se zdála informace jasná na konci prázdnin, kdy se Robert Plaga sešel se zástupci školských odborů a zaměstnavatelů. Navyšování financí ve školství bylo jasně předem domluveno s ministryní financí Alenou Schillerovou a tento plán také ministr potvrdil před poslanci školského výboru.

Návrh platových tarifů pro pedagogické pracovníky na rok 2021

V tarifní tabulce pro učitele a další pedagogické pracovníky se navrhuje zvýšení o 9 % oproti roku 2020. Na rozdíl od předchozích let MŠMT tento návrh předem neprojednalo ve školské tripartitě se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů, protože ji ministr školství Robert Plaga již řadu měsíců nesvolává… Vedení Pedagogické komory, z. s., s předloženým návrhem MPSV …

Návrh platových tarifů pro pedagogické pracovníky na rok 2021 Pokračovat ve čtení »