Vzory

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vyhlášce o školním stavování

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo stanovisko ke školnímu stravování prostřednictvím Dodatku k příloze č. 1 bodu 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko je určeno primárně pro provozovatele školních jídelen. Stanovisko se zaměřuje na úpravy plnění skupiny Tuk volný a Cukr volný v rámci spotřebního koše. 

Metodický průvodce: Vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodický průvodce (zapojmevsechny.cz) představuje šest klíčových přístupů pro efektivní práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 1) posílení, 2) pobídka, 3) vizuální podpora, 4) sociální příběhy, 5) analýza úkolů a 6) technologicky podporovaná výuka a intervence. Publikace obsahuje příklady dobré praxe, jak efektivně pracovat a dosahovat vytyčených vzdělávacích cílů u dětí a žáků …

Metodický průvodce: Vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pokračovat ve čtení »

Vzor: informace o obsahu právního vztahu DPP

Vzor: informace o obsahu právního vztahu DPP, v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.