Vzory

Vzor: informace o obsahu právního vztahu DPP

Vzor: informace o obsahu právního vztahu DPP, v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor evidence pracovní doby

Vzor evidence pracovní doby v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor dohody o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor dohody o pracovní činnosti

Vzor dohody o pracovní činnosti v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor směrnice: Práce z domova

Vzor směrnice pro práci z domova v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor dohody pro práci z domova

Vzor dohody pro práci z domova v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.