Zaměstnávání

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vyhlášce o školním stavování

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo stanovisko ke školnímu stravování prostřednictvím Dodatku k příloze č. 1 bodu 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko je určeno primárně pro provozovatele školních jídelen. Stanovisko se zaměřuje na úpravy plnění skupiny Tuk volný a Cukr volný v rámci spotřebního koše. 

Vzor: informace o obsahu právního vztahu DPP

Vzor: informace o obsahu právního vztahu DPP, v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor evidence pracovní doby

Vzor evidence pracovní doby v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor dohody o provedení práce

Vzor dohody o provedení práce v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor dohody o pracovní činnosti

Vzor dohody o pracovní činnosti v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.

Vzor směrnice: Práce z domova

Vzor směrnice pro práci z domova v návaznosti na novelu zákoníku práce, viz časopis Poradce ředitelky mateřské školy, ročník XIII, číslo 4, Prosinec 2023.