BOZP a PO

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vyhlášce o školním stavování

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo stanovisko ke školnímu stravování prostřednictvím Dodatku k příloze č. 1 bodu 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Toto stanovisko je určeno primárně pro provozovatele školních jídelen. Stanovisko se zaměřuje na úpravy plnění skupiny Tuk volný a Cukr volný v rámci spotřebního koše. 

Metodika – Škola a neštěstí

Metodické doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni! Uvedená příručka, která klade velký důraz na psychosociální aspekt, pomáhá připravit se na mimořádné události anebo krizové situace a jejich důsledky. Příručka obsahuje: Metodické doporučení vytvořila pracovní skupina při psychologickém pracovišti MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Pedagogická doporučení k návratu dětí do mateřských škol

Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro ředitele, jejich zástupce i jednotlivé pedagogy mateřských škol (MŠ). Má pomoci s návratem dětí do MŠ, dát doporučení, jak se MŠ může připravit, jak na něj připravit rodiče a především samotné žáky. Cílem metodického doporučení je pomoci mateřským školám nastavit pravidla a připravit plán nejenom pro adaptační období, …

Pedagogická doporučení k návratu dětí do mateřských škol Pokračovat ve čtení »

Vzor formuláře záznamu o úrazu dítěte, žáka nebo studenta

Vzor záznamu o úrazu dítěte, který je přílohou vyhlášky č. 64/2005 Sb., sepíše pedagogický nebo jiný pověřený pracovník mateřské školy. Zodpovědnou osobu určí ředitel mateřské školy. Nezapomeňte, že jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.

Desatero pro rodiče dětí v MŠ

Vzhledem k aktuální situaci jsme upravili jarní desatero prevence přenosu infekčních chorob, které doporučujeme vyvěsit ve vaší mateřské škole.