JUDr. Ladislav Jouza

Advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění Ministerstva práce a sociálních věcí, spoluautor zákoníku práce, zákona o zaměstnanosti a dalších pracovněprávních předpisů, autor řady publikací z oblasti pracovního práva, za rok 2016 získal titul právník roku v oboru pracovního práva.

Dovolená z pohledu zaměstnavatele

Doba dovolených se rychle blíží. Právní předpisy (zejména zákoník práce) nám však říkají, že ji můžeme čerpat jen tehdy, povolí-li nám to zaměstnavatel. Výjimky jsou možné, mnoho zaměstnanců o nich však neví. Mnohdy vycházejí z neznalosti pracovněprávních předpisů ze strany zaměstnavatelů. Zaměstnanec totiž může v některých případech nastoupit na dovolenou bez souhlasu zaměstnavatele. Nástup bez souhlasu …

Dovolená z pohledu zaměstnavatele Pokračovat ve čtení »

Pracovní smlouva ústně, nebo písemně?

Do pravomoci ředitelky mateřské školy patří sjednávání smluv a dohod, ukončování pracovního poměru a podobně. Pracovní smlouvy řadíme mezi významné dohody, které ředitelka uzavírá. Písemná forma V pracovní smlouvě si zaměstnavatel (mateřská škola) musí sjednat se zaměstnancem všechny podmínky, za kterých bude práce vykonávána. Odpověď na otázku vyslovenou v titulku je tedy jednoznačná: smlouva musí být sjednána …

Pracovní smlouva ústně, nebo písemně? Pokračovat ve čtení »