Pedagogika

Metodický průvodce: Vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Metodický průvodce (zapojmevsechny.cz) představuje šest klíčových přístupů pro efektivní práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 1) posílení, 2) pobídka, 3) vizuální podpora, 4) sociální příběhy, 5) analýza úkolů a 6) technologicky podporovaná výuka a intervence. Publikace obsahuje příklady dobré praxe, jak efektivně pracovat a dosahovat vytyčených vzdělávacích cílů u dětí a žáků …

Metodický průvodce: Vědecky podložené přístupy ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pokračovat ve čtení »

Vánoční omalovánky

Vánoční omalovánky ke stažení a vytisknutí. Pro stažení klikněte níže na tlačítko Stáhnout vzor.

Metodika – Škola a neštěstí

Metodické doporučení pro školy a školská zařízení Škola a neštěstí: Jsme připraveni! Uvedená příručka, která klade velký důraz na psychosociální aspekt, pomáhá připravit se na mimořádné události anebo krizové situace a jejich důsledky. Příručka obsahuje: Metodické doporučení vytvořila pracovní skupina při psychologickém pracovišti MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

Omalovánka a bludiště

Omalovánky a bludiště na motivy hmyzu, které můžete použít jako doprovodné materiály k článku „Malí obyvatelé zahrady aneb ze života hmyzu“, který vyšel v červnovém čísle Poradce ředitelky MŠ, rok 2023.

Masopust – noty, šablona a pracovní list

Noty k písničce Koblížek, pracovní list se zvířátky a šablony k vypichování, které navazují na článek v únorovém čísle Poradce ředitelky MŠ, ročník XII, 2023.