Ekonomika & management

Hvězdná škola aneb využití SWOTky v MŠ

SWOT analýza se řadí mezi základní metody strategické analýzy, a to právě z důvodu jejího integrujícího charakteru získaných, sjednocených a vyhodnocených poznatků, ze kterých jsou generovány alternativy strategií dalšího rozvoje organizace. Je známá zejména v oblasti marketingu, své využití ale má zcela určitě také v praxi škol a školských zařízení. Zanalyzujte svou školu, zamyslete se …

Hvězdná škola aneb využití SWOTky v MŠ Pokračovat ve čtení »

Dotační možnosti pro mateřské školy

Mateřské školy mohou využívat rozsáhlou nabídku dotačních programů z národních i evropských zdrojů. Proč jich tedy nevyužít? Výzvy jsou vyhlašovány průběžně a zaměřují se převážně na financování nových výukových programů, problematiky multikulturní společnosti či zvyšování kapacit škol. Níže uvádíme výběr možných dotačních titulů, prostřednictvím kterých mohou aktivní ředitelé čerpat finanční prostředky pro rozvoj svých mateřských …

Dotační možnosti pro mateřské školy Pokračovat ve čtení »

Platy ve školství během prvního pololetí vzrostly

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy poskytlo Pedagogické komoře informační zprávu o počtu zaměstnanců a růstu průměrné mzdy v 1. a 2. čtvrtletí roku 2018. Z rozsáhlého dokumentu, který nám Komora poskytla, jsme vybrali ty nejdůležitější informace. Regionální školství V regionálním školství bylo v přepočtu zaměstnáno 253,6 tisíc pracovníků. Průměrná měsíční mzda zaměstnanců včetně vedoucích zaměstnanců regionálního …

Platy ve školství během prvního pololetí vzrostly Pokračovat ve čtení »

Jak jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů

Každá organizace veřejné správy má povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Nyní se zaměříme na povinnosti a možnosti, které školky při jmenování pověřence mají. Přečtěte si, na co nesmíte zapomenout, jaké jsou ne/výhody jmenování pověřence z řad vlastních zaměstnanců a jak v praxi funguje spolupráce s externími spolupracovníky. Pověřenec pro ochranu osobních údajů může být buď …

Jak jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů Pokračovat ve čtení »

Kontrola z inspektorátu práce ve vaší školce

V životě každého zaměstnavatele přijde chvíle, kdy se ohlásí plánovaná či neplánovaná kontrola z oblastního inspektorátu práce. V následujícím článku vás proto seznámíme s obvyklým průběhem takové kontroly a se základními právy a povinnostmi, které jako ředitelka MŠ máte. Současně se podíváme na správní řízení navazující na kontrolu v případě, že je při ní zjištěno podezření na porušení zákona, a …

Kontrola z inspektorátu práce ve vaší školce Pokračovat ve čtení »

Jak rozvíjet vztahy na pracovišti?

Do nového školního roku jistě vstupujete s řadou předsevzetí v osobní i pracovní rovině. Start roku je ideální na postupné zavádění novinek na pracovišti. Co třeba se zaměřit na to, jak se vaši zaměstnanci ve školce cítí? To, co platí pro firmy, se dá aplikovat i na školská pracoviště. Tentokrát vám nabídneme konkrétní tipy, jak …

Jak rozvíjet vztahy na pracovišti? Pokračovat ve čtení »