Výstava KOMenský v KOMiksu zpřístupněna

Jedinečná výstava, která poprvé komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo J. A. Komenského (1592-1670), je od pátku 31. 1. k vidění v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského.

Výstava KOMenský v KOMiksu, která vznikla ve spolupráci s UNESCO a pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) byla zahájena ve čtvrtek 30. 1. slavnostní vernisáží. V úvodu akce, kterou uváděla ředitelka muzea dr. M. Pánková, vystoupil zástupce MŠMT Vladimír Ševela, který zdůraznil symbolický význam připomínání odkazu J. A. Komenského i v dnešní době, protože jeho myšlenky a didaktické principy jsou platné i v současné škole. Ředitel Ševela mimo jiné řekl: Ministerstvo školství podporuje projekt národních oslav Komenského, jejichž cílem je znovu připomenout význam a zásluhy J. A. Komenského nejen jako velkého myslitele, ale především jako učitele. Bylo nám potěšením podílet se na vzniku této výstavy, nad kterou ministr školství zároveň převzal záštitu, aby tak symbolicky podtrhnul význam Komenského i pro dnešní školu. Věřím, že zhlédnutí výstavy bude nejen poučné pro děti a žáky, ale zároveň i inspirativní pro jejich učitele. Přeji výstavě hodně zdaru a hodně návštěvníků.“

Učitel národů návštěvníkům vzkazuje: „Můj život byl plný dobrodružství. Přijď se podívat!“

Komiksové zpracování života a díla J. A. Komenského by se na první pohled mohlo jevit jako výstava určená výhradně dětem a mladé generaci, nicméně je určena všem zájemcům bez rozdílu věku. Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. Vlasáka a PhDr. Markéty Pánkové. Svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstavu doplňují interaktivní prvky, jejichž autorkou je Andrea Koblasová. Pro školní třídy a dětské návštěvníky jsou připraveny pracovní listy k výstavě. Výstava bude veřejnosti přístupná od pátku 31. 1. a potrvá až do 31. 12. 2020.

Výstava KOMenský v KOMiksu vznikla ve spolupráci s UNESCO a je součástí programu Národních oslav J. A. Komenského, které se konají mezi lety 2020-2022, kdy si připomínáme 350. výročí úmrtí Učitele národů (2020), resp. 430. výročí jeho narození (2022). Veškeré informace o Národních oslavách jsou zveřejněny na webu www.comenius350.cz.

Zdroj: MŠMT Ilustrace: Lukáš Fibrich

Napsat komentář