Pedagogika

Dětské taneční hry a taneční improvizace

Když se řekne tanec, představujeme si často dokonale nacvičené sestavy a promyšlené a naplánované choreografie. Taneční projev však není jenom o precizních pohybech. Důležitá je nejen improvizace, ale také hra – a u dětí ještě více, než si myslíme. Dítě má prostor pro kreativitu i vyjádření a může se během hry a improvizace rozvíjet i …

Dětské taneční hry a taneční improvizace Pokračovat ve čtení »

Podpora nadaných dětí v MŠ

Rozpoznat nadání u dětí předškolního věku vyžaduje pečlivé pozorování pedagogy i rodiči v každodenních situacích. Rodičům může napovědět rychlejší rozvoj v oblasti motoriky – dítě brzy sedí, chodí i běhá. Také může začít velmi brzy mluvit, výborně rozumí, dokáže vést rozhovory, vyprávět příběh nebo má zájem o encyklopedie.

Snižování odkladů povinné školní docházky

Stejně jako každý rok řeší mnoho rodičů nástup svého dítěte do základní školy a zvažuje pro a proti odkladu. Zda situace kolem onemocnění covid-19 toto rozhodování nějak ovlivnila, bude brzy patrné. Většina dětí je ovšem v období dosaženého šestého roku života na vstup do základní školy zralá a připravená. Jediným kritériem je zde zájem dítěte. …

Snižování odkladů povinné školní docházky Pokračovat ve čtení »

(GEM) Skrze pohyb a hru do světa fonetiky

Vývoj dětí v raném věku se pohybuje přes mnoho úrovní sociálního, emočního a kognitivního rozvoje. Jednou z těchto oblastí je i jazyk a gramotnost, které zahrnují schopnost dětí vyjádřit své potřeby a přání. Slouží také k pochopení vzrůstající slovní zásoby nebo k položení základu a posílení čtenářství. Ne všem dětem se z různých důvodů dostalo …

(GEM) Skrze pohyb a hru do světa fonetiky Pokračovat ve čtení »

Dítě s poruchou plynulosti řeči v MŠ

V mateřských školách se setkáváme s dětmi, u nichž lze při spontánní mluvě vysledovat narušení plynulosti řeči. Poruchy plynulosti řeči lze považovat za stav, kdy dochází buďto ke zrychlení tempa řeči – mluva je překotná a často obtížně srozumitelná (tumultus sermonis) –, nebo je přerušována záškuby či křečemi svalů fonačního ústrojí a mluvidel, dohází k prodlužování …

Dítě s poruchou plynulosti řeči v MŠ Pokračovat ve čtení »

Nechce spát…..

Jedním z velmi diskutovaných témat mezi rodiči i učitelkami mateřských škol je spaní dětí ve školce. Téma, které budí řadu emocí a jsou na ně různé názory. Někdy je velmi obtížné najít pro situaci řešení, které by nejen uspokojilo všechny strany, ale hlavně respektovalo potřeby dítěte.

Multikulturní výchova a vzdělávání v pedagogickém projektu-1.díl

Důležitým faktorem, který mě při výběru tématu a volbě jádra pedagogického projektu ovlivnil, byl můj vztah k hudbě – k hudbě jako k edukačnímu prostředku, prostředku komunikace, relaxace, osobnostního a sociálního rozvoje i jako prostředníka k přijímání odlišností a rozvíjení spolupráce. Etnická hudba, a to především hudba vzdálenějších národů, je pro nás často velmi nezvyklá, odlišná, zároveň však …

Multikulturní výchova a vzdělávání v pedagogickém projektu-1.díl Pokračovat ve čtení »

Osobnostní a sociální rozvoj dítěte při realizaci MKVV

Osobnost člověka je jedinečný, v podstatě neopakovatelný psychický celek, který se od ostatních liší, ale zároveň se jim v mnohém podobá. Když pomůžeme dětem z rozdílných kultur a prostředí nacházet podobné nebo i stejné společné znaky, potřeby a zájmy s ostatními, posílíme jejich sounáležitost a dobré vztahy. Jejich odlišné kulturní hodnoty vyjdou na povrch samy, a to v podobě, která …

Osobnostní a sociální rozvoj dítěte při realizaci MKVV Pokračovat ve čtení »

Spolupráce v dětské skupině

Spolupráce je sociální dovedností, která se rozvíjí kontaktem jedince s okolím a není snadná v žádném životním období. Už jako děti se musíme naučit vycházet s ostatními, protože jen tak můžeme být později v životě úspěšní. Dítě předškolního věku se spolupráci učí pokusem a omylem, osvojením vhodných a vyloučením nevhodných přístupů. Učí se brát ohled na přání …

Spolupráce v dětské skupině Pokračovat ve čtení »

Ovlivňování dětského pohledu na svět pomocí hudby

Hudba ve svých různorodých podobách ve společnosti existovala vždy a plnila mnoho důležitých funkcí. Ve vztahu ke společnosti přispívá integraci v rámci různých subkultur, ať už místních, regionálních, nebo těch spojených s určitou skupinou společnosti. Ve vztahu k národu přispívá k zachování národní identity. Ve vztahu k jedinci stimuluje hudba celkový rozvoj osobnostní a estetický.