Mgr. Eva Pekařová

Eva Pekařová je absolventkou MU Brno, Pedagogické fakulty, obor Speciální pedagogika. Státní zkoušku z logopedie, surdpedie a specifických poruch učení získala v roce (2009). V současné době učí v mateřské škole a od roku 2010 pracuje také jako logopedka. V roce 2016 se stala nezávislou certifikovanou lektorkou programu Baby Signs®.

S logopedií do přírody

Hezké počasí nás stále více láká ven do přírody a do trénování logopedie doma nad sešitem se dětem bude chtít čím dál méně. Využijte společné chvilky venku a přirozené prostředí, které nabízí mnoho možností pro rozvoj komunikačních dovedností a podporu řečových funkcí. Pobyt v přírodě stimuluje smysly a umožňuje dětem s poruchami řeči prozkoumávat své …

S logopedií do přírody Pokračovat ve čtení »

Mami zazpívejme si

Zpíváte si rádi se svými dětmi? Je škoda, že se v dnešní době chuť zpívat často vytrácí a zpěv dětem je mnohdy nahrazený tím, že jim písničku prostě pustíme nahranou. Přitom zpěv je stejně jako řeč pro člověka přirozenou aktivitou. Dovoluje nám se vyjádřit, vyjádřit své emoce, uvolnit napětí, navodit pocit relaxace.

Jak předcházet poruchám komunikace už od narození?

Komunikace je jednou z nejdůležitějších lidských schopností.  Její narušení způsobuje překážky jak ve výchově a vzdělávání, tak v socializaci dítěte. U dětí se můžeme setkat s různými druhy narušené komunikační schopnosti. Většina řečových poruch se projevuje a diagnostikuje až v pozdějším věku. Některé poruchy komunikace se však mohou objevit i u velmi malých dětí. U nejmenších dětí …

Jak předcházet poruchám komunikace už od narození? Pokračovat ve čtení »