zaměstnávání

Mateřské školy o funkci zástupce ředitele školy nepřijdou

Jak informoval spolek Pedagogická komora, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v nedávné době připravilo novelu nařízení vlády, podle níž by malé mateřské školy (do počtu tří tříd) nemohly mít funkci zástupce ředitele se sníženou mírou přímé pedagogické činnosti na 25 hodin týdně. Avšak díky intervenci Pedagogické komory byla tato změna vypuštěna a příslušná novela byla …

Mateřské školy o funkci zástupce ředitele školy nepřijdou Pokračovat ve čtení »

Manažer, účetní i kantor v jedné osobě: o ředitele škol je nouze

Stohy papírů a nejrůznějších vyplňovaček, účetnictví, management na plnou odpovědnost, péče o zaměstnance atd. Potenciálních zájemců na pozici ředitele dle průzkumu ČŠI stále ubývá. Může za to především neadekvátní ohodnocení a stále se zvyšující náročnost pozice. Ředitel například nese plnou zodpovědnost za plnění zákonných norem, které se často mění a vyznat se v paragrafech není zrovna …

Manažer, účetní i kantor v jedné osobě: o ředitele škol je nouze Pokračovat ve čtení »

Devět tisíc učitelů je bez kvalifikace

Jak ukázal průzkum MŠMT, téměř čtvrtina pedagogů nevystudovala učitelské obory a zhruba pět procent jich je bez pedagogického vzdělání. Skoro sedm procent učitelů (asi 9000) nesplňuje zákonem dané podmínky kvalifikace. Situace se však liší na jednotlivých úrovních škol. Absolventi učitelských oborů pracují nejčastěji v mateřských a základních školách, kde je jich více než 85 procent. Na …

Devět tisíc učitelů je bez kvalifikace Pokračovat ve čtení »

Téměř dvě třetiny učitelek MŠ ohrožuje syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření lze definovat jako citové a mentální vyčerpání způsobené dlouhodobým stresem z práce. A právě tímto „vyhořením“ je dle výzkumu ohroženo 61 procent předškolních pedagogů a téměř pětina už střední až závažné projevy  vyhoření vykazuje. V takovém případě je již vhodná odborná pomoc. Pouze 21 procent učitelů mateřských škol žádné projevy syndromu nevykazuje. To vyplývá z výzkumu …

Téměř dvě třetiny učitelek MŠ ohrožuje syndrom vyhoření Pokračovat ve čtení »

Do vedení školy se často hlásí jen jediný uchazeč

„Pozice ředitelů jsou v České republice neatraktivní a nepřitahují lidi, které by vzdělávací systém potřeboval,“ uvádějí autoři studie nadačního fondu Eduzměna Daniel Prokop a Tomáš Dvořák. V minulém školním roce se do 1638 konkurzů přihlásilo 3445 uchazečů. Avšak ve 39 procentech výběrových řízení měl zájem jen jediný uchazeč, ve čtvrtině případů to byly dva, v 15 procentech případů tři. České …

Do vedení školy se často hlásí jen jediný uchazeč Pokračovat ve čtení »

Bez uvádějícího učitele zahajuje svou praxi pětina učitelů

Dle šetření, které organizoval tým projektu SYPO, se může jen přibližně 80 % začínajících učitelů spolehnout na pomoc uvádějícího učitele. Přitom právě pomoc uvádějícího učitele může mít dle některých odborníků vliv na setrvání začínajícího učitele ve školství. „Ve školách, které mají vytvořený systém uvádění nového učitele do praxe, dochází k poměrně výrazným rozdílům v uvažování …

Bez uvádějícího učitele zahajuje svou praxi pětina učitelů Pokračovat ve čtení »

Pracovní smlouva ústně, nebo písemně?

Do pravomoci ředitelky mateřské školy patří sjednávání smluv a dohod, ukončování pracovního poměru a podobně. Pracovní smlouvy řadíme mezi významné dohody, které ředitelka uzavírá. Písemná forma V pracovní smlouvě si zaměstnavatel (mateřská škola) musí sjednat se zaměstnancem všechny podmínky, za kterých bude práce vykonávána. Odpověď na otázku vyslovenou v titulku je tedy jednoznačná: smlouva musí být sjednána …

Pracovní smlouva ústně, nebo písemně? Pokračovat ve čtení »

Konec výběru ředitelů na základě sympatií

Ministr školství Robert Plaga a jeho úřad chce do budoucna více zasahovat do výběru ředitelů škol a zabránit tak tomu, aby se o novém řediteli školy rozhodovalo na základě sympatií. To se však nelíbí obcím, které tyto školy zřizují, které to chápou jako omezení samospráv. Ředitel nese odpovědnost za vše a má rozhodující vliv na …

Konec výběru ředitelů na základě sympatií Pokračovat ve čtení »

Karenční doba bude od 1. 7. 2019 zrušena

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo dne 22. 1. 2019 tiskovou zprávu, v níž oznamuje, že od 1. 7. 2019 se zaměstnavatelům vrátí povinnost proplácet zaměstnancům první tři dny dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku. Uvedená úprava legislativy přináší zaměstnavatelům kompenzaci zvýšených nákladů na …

Karenční doba bude od 1. 7. 2019 zrušena Pokračovat ve čtení »