zaměstnávání

Být učitelem v Česku není žádné terno, v Asii jsou pedagogové ceněni podobně jako lékaři

Lékař, učitel a kněz tvořili dříve společenskou elitu. Že už tomu tak dávno není, alespoň u nás ne, o tom svědčí průzkum nadace Varkey Foundation porovnávající již 5. rokem společenské postavení učitelů v mezinárodním měřítku. V roce 2018 se do průzkumu zapojilo celkem 35 zemí s více než 1000 respondenty v každé z nich. Z výsledků vyplynulo, že nejlepší společenské postavení mají …

Být učitelem v Česku není žádné terno, v Asii jsou pedagogové ceněni podobně jako lékaři Pokračovat ve čtení »

Diskriminace z důvodu věku se může týkat kohokoliv z nás

Následující případ věkové diskriminace se neodehrával přímo ve školství, avšak i z prostředí vzdělávacích institucí všech druhů a stupňů jsou známy případy obdobné s velmi podobným scénářem. Zvláště mateřské školy patří z důvodů všeobecně známých mezi věkově velmi nevyváženě obsazená pracoviště, navíc se silnou převahou žen v kolektivu. Práce s dětmi je velmi fyzicky i psychicky náročná, většinou neadekvátně odměňovaná, o …

Diskriminace z důvodu věku se může týkat kohokoliv z nás Pokračovat ve čtení »

Kontrola z inspektorátu práce ve vaší školce

V životě každého zaměstnavatele přijde chvíle, kdy se ohlásí plánovaná či neplánovaná kontrola z oblastního inspektorátu práce. V následujícím článku vás proto seznámíme s obvyklým průběhem takové kontroly a se základními právy a povinnostmi, které jako ředitelka MŠ máte. Současně se podíváme na správní řízení navazující na kontrolu v případě, že je při ní zjištěno podezření na porušení zákona, a …

Kontrola z inspektorátu práce ve vaší školce Pokračovat ve čtení »

Nová dávka nemocenského: dlouhodobé ošetřovné

Novela zákona o nemocenském pojištění zavedla s účinností k 1. 6. 2018 tzv. dlouhodobé ošetřovné. Byl přitom upraven také zákoník práce, který dlouhodobé ošetřování řadí mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Ředitelka školky je tedy povinna omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu trvání této překážky, ledaže by vážné provozní důvody na její straně omluvení absence …

Nová dávka nemocenského: dlouhodobé ošetřovné Pokračovat ve čtení »

Jak rozvíjet vztahy na pracovišti?

Do nového školního roku jistě vstupujete s řadou předsevzetí v osobní i pracovní rovině. Start roku je ideální na postupné zavádění novinek na pracovišti. Co třeba se zaměřit na to, jak se vaši zaměstnanci ve školce cítí? To, co platí pro firmy, se dá aplikovat i na školská pracoviště. Tentokrát vám nabídneme konkrétní tipy, jak …

Jak rozvíjet vztahy na pracovišti? Pokračovat ve čtení »

Když vám chce dát zaměstnankyně padáka

Na trhu práce, jehož aktuální stav hraje do karet spíše zaměstnancům, se stále lze setkat s nepříjemným jevem: Učitelka, asistentka pedagoga nebo uklízečkanavzdory zákonné úpravě délky výpovědní doby jednoho dne oznámí, že zítra, pozítří, za týden… nepřijde, protože si našla lepší místo, kde ji potřebují ihned. Případně se s oznamováním ani neobtěžuje a jednoduše do zaměstnání už …

Když vám chce dát zaměstnankyně padáka Pokračovat ve čtení »

Jak správně evidovat pracovní dobu?

Evidence pracovní doby představuje důležitou problematiku v pracovněprávních vztazích a její řádné vedení patří mezi důležité povinnosti zaměstnavatelů. Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnosti při evidenci docházky i pracovní doby. Nerozlišuje přitom, zda se jedná o zaměstnavatele a zaměstnance v podnikatelské, nebo v nepodnikatelské sféře. Základní pravidla a povinnosti týkající se evidence práce jsou tedy shodné pro veřejný i …

Jak správně evidovat pracovní dobu? Pokračovat ve čtení »