předškolní výchova

Šikana v předškolní výchově

Šikana. Obávané slovo, které si většina lidí spojí až s druhým stupněm základní školy. Bohužel, se šikanou se lze poměrně často setkat i u dětí na začátku jejich školní docházky, a dokonce i v mateřské škole. Následky pro obě strany, šikanující i šikanované, však mohou být dlouhodobé a mohou negativně ovlivnit jejich další psychický a …

Šikana v předškolní výchově Pokračovat ve čtení »

Prázdninový amulet

Prázdninový čas má mnoho z nás spojený s poznáváním nových lidí a s novými zážitky. Jak vypadá vaše léto 2020? Zkusme si z prázdnin vyrobit suvenýr v podobě náhrdelníku tak, aby vyprávěl příběh našeho léta. Něco jako dopis bez písmen, jehož tvar, barvy a kombinace materiálu budou vyprávět za nás. Z čeho by měl být vyrobený náhrdelník, aby nám …

Prázdninový amulet Pokračovat ve čtení »

Hejného metoda v předškolní výchově

Nová příručka k Hejného metodě v MŠ vznikla coby výstup projektu „Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“. Najdete v ní dvanáct metodických listů, které se proměňovaly a rozpracovávaly v rámci pilotáže. Během té byla pro učitele připravena série gradovaných aktivit určených k výuce v mateřských školách. Publikace celý proces přehledně dokumentuje. Na společných setkáních autoři metodických listů …

Hejného metoda v předškolní výchově Pokračovat ve čtení »

Konference o dětech-cizincích v české mateřské škole a jejich podpoře již 23. ledna

Jste srdečně zváni na konferenci Děti-cizinci v české mateřské škole a jejich podpora, která se uskuteční již 23. ledna 2020 od 10.00 hodin na Katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze pod záštitou Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP). MÍSTO KONÁNÍ Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Magdalény Rettigové 4, Praha 1, …

Konference o dětech-cizincích v české mateřské škole a jejich podpoře již 23. ledna Pokračovat ve čtení »

Nerovnostem ve vzdělávání je třeba předcházet už v předškolní výchově

Asi jen 20 % dětí získá lepší vzdělání než jejich rodiče, což ČR řadí hluboko pod průměr zemí OECD. Od roku 2006 se u nás vliv socio­ekonomického statusu rodiny na výsledky dětí znatelně zvyšuje. Velké rozdíly v kvalitě škol jsou zároveň mezi jednotlivými regiony. Nejhorší výsledky mají děti v chudších krajích, jako jsou Karlovarský a …

Nerovnostem ve vzdělávání je třeba předcházet už v předškolní výchově Pokračovat ve čtení »