PhDr. Ivana Křížová

Autorka vyučuje na Katedře psychologie Univerzity Karlovy v Praze, pracuje jako psycholožka a věnuje se problematice citové vazby, psychodiagnostice, psychopatologii, adiktologii a závislostním nemocem.

Šikana v předškolní výchově

Šikana. Obávané slovo, které si většina lidí spojí až s druhým stupněm základní školy. Bohužel, se šikanou se lze poměrně často setkat i u dětí na začátku jejich školní docházky, a dokonce i v mateřské škole. Následky pro obě strany, šikanující i šikanované, však mohou být dlouhodobé a mohou negativně ovlivnit jejich další psychický a …

Šikana v předškolní výchově Pokračovat ve čtení »

Uzavření školních zařízení a psychické zdraví

Máme za sebou již druhý měsíc nouzového stavu z důvodu epidemiologických rizik. To s sebou přineslo řadu omezení téměř pro všechny lidi, včetně uzavření restauračních, kulturních, sportovních a vzdělávacích zařízení. Situace, ke které došlo náhle a byla jí zasažena většina lidí. Nic podobného se v novodobé historii nikdy nestalo a opatření o uzavření mnoha zařízení přišla víceméně přes …

Uzavření školních zařízení a psychické zdraví Pokračovat ve čtení »

Diagnostika problémového chování

Aktuální článek volně navazuje na předchozí s názvem „Hranice duševního zdraví“, který byl na portále v nedávné době publikován. V něm jsme si ukazovali známky duševních poruch a nemocí a přibližovali možnosti práce s těmito aspekty ve školním prostředí. Nyní se více podíváme na to, jak duševní poruchy a nemoci diagnostikovat, i na samotný diagnostický proces.

Kde je hranice psychického zdraví?

V současné době narůstá počet lidí, které trápí nejrůznější psychické obtíže. Některé z těchto duševních obtíží jsou lehké a nijak výrazněji svého nositele netrápí, jiné naopak narušují kvalitu života či mohou ohrožovat zdraví nebo život samotný. Podobné je to u dětí: i je čím dál tím více postihují nepříznivé duševní stavy nejrůznější závažnosti. Rozpoznání závažnosti duševních obtíží …

Kde je hranice psychického zdraví? Pokračovat ve čtení »

Specifika mužské a ženské výchovy aneb Vychovávají ženy a muži odlišně?

V téměř všech školách tvoří pedagožky, vychovatelky a další ženský personál většinu zaměstnanců. V mateřských školách je mužů ještě znatelně méně. Podobně je tomu v poslední dekádě až dvou i v rodinách, kdy stoupá počet dětí, které jsou vychovávány pouze matkami. Pro zdravý psychický vývoj dítěte je ovšem potřeba, aby na něj měla vliv obě …

Specifika mužské a ženské výchovy aneb Vychovávají ženy a muži odlišně? Pokračovat ve čtení »

Domácí vzdělávání není pro všechny

Domácí, nebo také individuální, vzdělávání je téma, o kterém se v současné době velmi diskutuje, je kontroverzní a v rámci něhož proti sobě často stojí dva odlišné tábory zastánců a odpůrců. Domácí vzdělávání je velmi efektivní nástroj, který umožňuje vzdělávání dětem, jež ze závažných důvodů nemohou plnit školní docházku a vzdělávat se ve škole. Jde například o …

Domácí vzdělávání není pro všechny Pokračovat ve čtení »