Rodiče i přes prestiž učitelské profese nemají o kantorech valné mínění

Pedagogové nemají v české společnosti příliš dobrou reputaci. „Na jednu stranu je na učitele nahlíženo jako na vzdělanou osobnost vykonávající velice záslužnou profesi, což se projevuje vysokou prestiží povolání. Na druhou stranu je tato profese v myslích veřejnosti často představována uštvanou učitelkou, která dobrovolně pracuje za velmi nízkou mzdu, což se projevuje nižším sociálním statusem učitelů,“ upozorňuje v rámci projektu Chytré Česko na patrný rozpor Antonín Jančařík z Pedagogické fakulty UK.

Z perspektivy Zdeňka Slejšky z Nadačního fondu Eduzměna se společenské vnímání profese odvíjí od náročnosti přípravy na pedagogické povolání. „Stát se například lékařem, pilotem, vědcem je vnímáno jako náročné. Naopak stát se učitelem už veřejnost jako těžko dostižné nevnímá. Jiná věc je samozřejmě být učitelem. A také mi přijde, že je to spojeno s masovostí, což u pilotů nebo vědců rozhodně neplatí.“ Manažer fondu poukazuje na to, že nemají silné profesní zastoupení na rozdíl třeba od lékařů v lékařské komoře. „Jejich hlas proto dlouho nebyl výrazně slyšet. Navíc jde o velkou profesní skupinu – čítá na 150 tisíc lidí, což představuje značné finanční výdaje. Proto se žádné vládě nechtělo jít do výrazného navyšování finančních prostředků do vzdělávání,“ uvedl Slejška pro Aktuálně.

„Postavení učitelů v české společnosti určitě nepomáhá ani poměrně vysoká míra pasivity a neschopnosti dohodnout se napříč vzdělávacím systémem na konkrétních jednotných cílech, za nimiž by společně šli,“ komentuje obdobně Bob Kartous ze společnosti EDUin. „Pedagogickou profesi navenek z velké části zastupují reprezentanti, jejichž činnost je kontraproduktivní a reputaci učitelů snižuje. Prostor totiž zaplňují ti, kdo jsou nejhlasitější, což v digitální dimenzi velmi často koreluje s mírou frustrace a neukojených osobních potřeb. Naopak ti učitelé a ředitelé, kteří by perfektně obhájili vysokou pedagogickou i charakterovou úroveň, příliš často vidět nejsou,“ míní Kartous.

Zdroj: Chytré Česko

Napsat komentář