Informace ministerstva k reformě financování regionálního školství

V souvislosti s blížící se reformou financování regionálního školství od 1. 1. 2020 vydalo MŠMT informační materiál k této problematice. V něm se uvádí, že objem peněz na přímé výdaje na vzdělávání pro konkrétní školu či školské zařízení na kalendářní rok je striktně odvozen od skutečného počtu dětí či jiných jednotek výkonu v konkrétní škole či …

Informace ministerstva k reformě financování regionálního školství Pokračovat ve čtení »