Informace ministerstva k reformě financování regionálního školství

V souvislosti s blížící se reformou financování regionálního školství od 1. 1. 2020 vydalo MŠMT informační materiál k této problematice. V něm se uvádí, že objem peněz na přímé výdaje na vzdělávání pro konkrétní školu či školské zařízení na kalendářní rok je striktně odvozen od skutečného počtu dětí či jiných jednotek výkonu v konkrétní škole či školském zařízení. Na odměny a osobní příplatky budou mít peníze údajně i mateřské školy, které je dosud neměly.

Prostředky na další složky platu škola vždy dostane vedle prostředků na tarifní složky platu a ředitel školy tak má garanci, že nebude zajišťovat tarifní složky platu pedagogů na úkor prostředků na další složky platu (zejména motivační). Objem prostředků na platy nepedagogů u mateřských škol bude MŠMT rozepisovat na každou jednotlivou školu prostřednictvím normativu (na ředitelství, další pracoviště a každou třídu). Tento princip podle ministerstva umožňuje reálnější zohlednění skutečné potřeby nepedagogické práce konkrétní školy.

Poslední složkou centrálního rozpisu bude objem prostředků na učebnice, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogů, tzv. ONIV. Tento bude pro každou jednotlivou MŠ stanoven na základě centrálního normativu podle počtu dětí ve škole. Nový systém podle materiálu snižuje závislost rozhodujícího objemu finančních prostředků státního rozpočtu pro konkrétní školu na naplněnosti školy a jejích jednotlivých tříd. Stanovený maximální objem výuky financovatelný ze státního rozpočtu by tak měl otevřít prostor pro vyšší míru dělení tříd na skupiny pro určité předměty či aktivity, zavádění prvků tandemové výuky, rozšíření doby provozu mateřských škol a postupné snižování počtu dětí ve třídě.

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář