Stav učitelů v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na začátku roku 2019 zjišťovalo stav učitelů v regionálním školství, konkrétně pak ve všech mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách. Získalo tak informace potřebné pro nastavení vhodných opatření a efektivní řízení vzdělávací soustavy. Šetření přineslo zajímavé výsledky. Průměrný věk učitelů v regionálním školství, kde jich pracuje téměř  150,6 tisíc (odpovídá 135,3 tisícům úvazků), dosahuje 47,2 let – minima u mateřských škol (45,4 let), maxima u vyšších odborných škol (50,2 let). Na muže připadá pouze 19,2 % úvazků. Zastoupení mužů narůstá s vyššími úrovněmi vzdělávacího systému, a to od 0,7 % v mateřských školách na 39,7 % ve středních…

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů