Pět způsobů, jak nakrmit ptáčky v zimě

Následující aktivity představí, jakým způsobem můžete s dítětem pomáhat pečovat v zimě o ptáky. Vlastními činnostmi si dítě vyzkouší vyrobit různé druhy krmítek, což jej vede nejen k praktickým činnostem, ale také ke vnímání smyslu pomáhat přírodě a živočichům.

Během vycházky si dítěti vyprávíme o tom, že ptáčci v teplém období zobají potravu na různých keřích, travách, stromech, květinách…, ale v zimě, když vše zmrzne a zapadá sněhem, mají ptáci složité období. Plody a semínka v zimě nenajdou, a tak jim pomáhají lidé tím, že jim sypou potravu do krmítek kolem svých domů. Doma si pak s dítětem prohlížíme na obrázcích různé druhy krmítek a navrhneme mu, že některá krmítka pro ptáčky vyrobíme a rozmístíme kolem domu. Tím pomůžeme ptáčkům v našem okolí, aby v zimě netrpěli hladem.

Během vycházek upozorňujeme dítě na různé keře, stromy, trávy apod., kde mohou ptáci najít potravu i v zimním období. Vedeme tak dítě k tomu, aby si samo těchto rostlinných míst všímalo.

DRUHY KRMÍTEK

Krmítka ze šišek

Na stůl si připravíme několik mističek s různými semínky a sušenými plody. Poté zopakujeme druhy plodů a semen a zjistíme, že ptáčci mohou mít velmi pestrý jídelníček. V miskách máme ovesné vločky, různé druhy ořechů, sušené jeřabiny, černou aronii, mák, slunečnicová semínka apod. Ve starším kastrole rozehřejeme lůj, do něhož postupně přidáváme z mističek zmíněné suroviny a vše důkladně promícháme měchačkou.

Lůj necháme trochu zchladnout, aby se dítě nespálilo. Semínka jdou dobře vmíchat i do mírně teplého loje. Mezitím co dítě připravuje a míchá směs, navážeme na horní okraj šišek tenký drátek. Šišky můžeme použít smrkové, borové, ale i modřínové. Zároveň můžeme zopakovat, že ty nejmenší šišky jsou z modřínu, dlouhé tenké ze smrku a další z borovice. Není nutné, aby si dítě hned zapamatovalo, která šiška patří ke kterému stromu, jde spíše o to, aby si porovnáním tvarů a velikostí uvědomilo rozdíly mezi různými druhy šišek. Když máme směs dostatečně hustou, namáčíme v ní šišky tak, aby se celé důkladně obalily směsí ze semínek. Obalené šišky postupně zavěšujeme na klacík položený přes krabici, aby přebytečný tuk okapal, a necháme v chladu ztuhnout. Krabici se šiškami vezmeme na vycházku.

Necháme dítě, aby samo hledalo místa na stromech, kam chce krmítko ze šišek umístit a necháme jej, aby v připevňování šišek aktivně pomáhalo nebo se pokusilo připevnit krmítko samo. Šišky na větve stromů zavěšujeme na drátek, který jsme na šišky připevnili před namáčením do směsi. Pokud máme větší množství krmítek ze šišek, můžeme je rozmístit také na stromy v okolí našeho bydliště.

Krmítka v síťkách

Další možností ptačích krmítek je lojová směs v síťkách. Ukážeme dítěti pro jeho představu kupované lojové koule v síťkách s tím, že si podobné krmítko zkusíme vyrobit doma. Postup je velmi podobný jako u krmítek ze šišek. Do rozehřátého loje postupně sypeme různé druhy semen a plodů a důkladně promícháme. Když je směs dostatečně hustá, rozevřenou síťku a směs lžící z misky do síťky nandáváme. Děti tato činnost zpravidla velmi baví a navíc si potvrdí, že lojové koule, které se dají koupit, dokážou samy vyrobit. Velmi vhodné a levné jsou síťky na mýdlo. 

Hotové krmítko v síťce po ztuhnutí opět zavěsíme na šňůrku na větve stromů v okolí.

Krmítka v květináčích

Menší květináče si nejprve pomalujeme, přičemž dítě upozorníme, aby nepoužívalo příliš výrazné barvy. Ptáčci jsou zvyklí na barvy v přírodě – zelenou, hnědou, žlutou a křiklavých barev by se mohli zaleknout a krmítka se bát. Na květináče malujeme temperovými barvami různé motivy – ptáčka, stromeček, sněhuláka apod. Když motivy zaschnou, otvorem v květináči provlékneme sisalový provázek a uvnitř zavážeme na větší uzel, aby se provázek nevyvlékl. Poté dáme do květináče různá semínka, která nakonec zalijeme rozehřátým lojem. Dbáme opět na to, aby lůj byl pouze teplý, nikoliv horký. Ještě do teplé směsi zapíchneme větvičku a takto necháme vše ztuhnout. Během vycházky rozneseme květináče s ptačími dobrotami do přírody, kde je za sisalový provázek uvážeme na větve různých stromů. Větvička vyčnívající z květináče směrem dolů slouží ptákům jako bidélko, na kterém se mohou zachytit během svého hodování.

Krmítka z kokosového ořechu

Další variantou je naplnění směsi do skořápky kokosového ořechu. Kokosový ořech rozřízneme pilkou na poloviny, kokos vydlabeme a vzniknou nám tak dvě „mističky“. Do spodu ořechové mističky propíchneme nebo provrtáme malý otvor, kterým provlékneme sisalový provázek. V jedné polovině zavážeme provázek na uzel uvnitř, ve druhé zespodu. Navrhneme dítěti, že když budeme vyrábět krmítko z ořechů. Zopakujeme si podle obrázků, ale i podle připraveného materiálu, které oříšky známe a které můžeme připravit do směsi pro ptáčky. Můžeme použít lískové oříšky, vlašské, burské i kokosový ořech, jen nesmíme použít slané ořechy. Lískové, vlašské a burské oříšky rozlouskáme a dítě je samo ze skořápek vybírá a dává na mističky.

Děti si touto činností opět procvičí jemnou motoriku ruky a zároveň vnímají různé druhy ořechů. Mezitím, nakrájíme na menší kousky vnitřek kokosového ořechu. Vyloupané ořechy (včetně nakrájeného kokosového ořechu) pak společně sypeme do rozehřátého loje a promícháváme. Když je směs připravená, plníme mističky z kokosového ořechu směsí loje a ořechových jader. Do naplněné kokosové skořápky dítě před ztuhnutím zapíchne větvičku. Ořechová krmítka při vycházce uvážeme za sisalový provázek na větve stromů.

Některá krmítka mohou viset dnem nahoru a některá dnem dolů, podle toho, zda jsme uzel z provázku udělali uvnitř kokosové skořápky nebo zespod ořechu. Obě varianty jsou možné a pro děti jsou různé způsoby pestřejší.

Po každé pracovní činnosti dbáme na to, aby se dítě podílelo na úklidu pomůcek a materiálu. Pěstuje si tím správné pracovní návyky.

Další náměty krmení ptáčků v zimě

Námětů na výrobu krmítek je mnoho. Dle fantazie může každý rodič s dětmi obměnit například nádobu na krmítko, může obměňovat kombinaci různých semínek a plodů a různé způsoby vyrábění a připravování potravy v zimě pro ptáčky. Někdy stačí pravidelně sypat semínka ptáčkům do klasických krmítek umístěných v blízkosti domu nebo mohou děti navlékat různé plody na nit, vlasec nebo drátek – například nevyloupané burské oříšky, jeřabiny, kousky jablek apod. Navlečené plody zavěsíme opět na větve stromů nebo tyto řetízky namotají děti v lese na jehličnatý stromek.

Upozornění

Pro děti je důležité pozorovat například z oken domu slétávání ptáčků na krmítka, která vyrobily. Na běžných vycházkách děti pravidelně pozorují, jak směs, kterou pro ptáčky připravily, ubývá. Pozorování ptáků a ubývání ptačí potravy je pro děti cenná zpětná vazba k jejich činnosti a vlastní péči o ptáčky.

Jednotlivé druhy krmítek neděláme najednou, ale postupně. Když dítě vidí, že potravu z krmítka ptáci již z větší části vyzobali, můžeme udělat další druh krmítek.

Diskuze