Mgr. Miroslava Strakatá

Miroslava Strakatá působí jako ředitelka Mateřské školy Maršovice. Zároveň je autorkou celé řady článků na téma předškolního vzdělávání.

Svátek Dušiček

Přelom října a listopadu se nese v duchu památky zesnulých, kterou si připomínáme prostřednictvím svátku Dušiček. Pojďme dětem objasnit naši českou tradici formou zážitkových činností. Aktivity v následujícím tematickém vzdělávacím celku jsou zaměřeny převážně prosociálně a citlivě děti seznamují s životními zákonitostmi.

Těšíme se na Vánoce – 3. díl

Příprava na Vánoce v mateřské škole. Vyprávíme si s dětmi, že v této době – v době adventní se lidé připravují na Vánoce a dodržují různé zvyky a tradice, například si zdobí domy vánoční výzdobou, zpívají koledy a podobně Děti budou slavit Vánoce doma s rodiči, ale Vánoce a přípravu na ně budeme společně prožívat i v mateřské škole. Navážeme …

Těšíme se na Vánoce – 3. díl Pokračovat ve čtení »

Těšíme se na Vánoce – 2. díl

Dnes přinášíme další tvorbu a inspiraci pro práci s dětmi ve školce. Prostřednictvím tematického celku jsou děti provázeny tradicemi a významem adventního a vánočního období, seznamují se rovněž s vánočními zvyky v dobách minulých. Činnosti a aktivity navozují sváteční atmosféru, kterou společně v mateřské škole prožívají. Adventní období – jeho význam a hlavní charakteristika

Těšíme se na Vánoce – 1. díl

Prostřednictvím tématického celku jsou děti provázeny tradicemi a významem adventního a vánočního období, seznamují se rovněž s vánočními zvyky v dobách minulých. Činnosti a aktivity navozují sváteční atmosféru, kterou společně v mateřské škole prožívají. Adventní období – jeho význam a hlavní charakteristika

Tři tipy na zimní enviromentální aktivity

V zimě se nabízí také jiné enviromentální činnosti, než je výroba krmítek. Nechte se inspirovat 3 aktivitami vhodnými pro předškolní děti. Pohybová hra Na ptáčky Tato hra je vhodná pro menší skupinu dětí. Doprostřed třídy položíme velkou obruč, která představuje ptačí krmítko. Děti-ptáčci létají po třídě a na znamení učitelky letí do obruče – krmítka. …

Tři tipy na zimní enviromentální aktivity Pokračovat ve čtení »

Pět způsobů, jak nakrmit ptáčky v zimě

Následující aktivity představí, jakým způsobem můžete s dítětem pomáhat pečovat v zimě o ptáky. Vlastními činnostmi si dítě vyzkouší vyrobit různé druhy krmítek, což jej vede nejen k praktickým činnostem, ale také ke vnímání smyslu pomáhat přírodě a živočichům. Během vycházky si dítěti vyprávíme o tom, že ptáčci v teplém období zobají potravu na různých keřích, travách, stromech, …

Pět způsobů, jak nakrmit ptáčky v zimě Pokračovat ve čtení »