Otevřený dopis pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání adresovaný školskému výboru Senátu PČR

Začátkem prosince minulého roku byli zástupci ředitelů mateřských škol přizváni do Senátu PČR k projednávání Otevřeného dopisu ředitelek mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání, který podepsalo přes tisíc signatářů. Také proto se jím zde zabýval Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jemuž předsedá někdejší prezidentský kandidát Jiří Drahoš.

Diskuse kolem otevřeného dopisu premiérovi mezitím ani zdaleka neutichla, ale přesunula se z médií do kuloárů. Zástupkyně ředitelek MŠ ve věci intenzivně jednají s poslanci a senátory ve snaze vysvětlit jim, že podmínky pro výkon jejich profese jsou skutečně neutěšené. Ostatně to, že mateřské školy jsou na chvostu zájmu vlády a ministerstva, celou iniciativu spustilo. Ředitelky zmiňují vysoké počty dětí na jednoho člověka, velikost úvazku převyšující ty z ostatních stupňů vzdělávání, vyčerpanost a únavu učitelů nebo zákonnou dovolenou v kuse závislou na libovůli zřizovatele. Hovoří o problémech, které ani změna financování jednoduše nevyřeší. Zdá se však, že na jejich stížnosti ministerstvo školství zatím neslyší.

Aby se vymanili ze závěsu pozornosti věnované české předškolní vzdělávací soustavě, rozhodli se signatáři nového dopisu konfrontovat nepříznivě nastavený systém a vyzývají školský výbor Senátu PČR ke změně poměrů. Stojí si za tím, že preprimární pedagogika má stejnou váhu jako další vzdělávací stupně a že jako kdekoliv jinde vyžaduje motivaci a podporu neméně kompetentních pedagogů. Nic na tom nemění ani skutečnost, že výchova dětí předškolního věku má svá specifika, která je při nastavování jejích podmínek nutné zohlednit. Zástupci z řad pedagogů mateřských škol proto exaktně zformulovali, co by se mělo změnit a co je v systémovém nastavení špatně. Dopis, jenž podepsalo takřka tisíc signatářů, si můžete stáhnout níže.

Otevřený dopis pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání

Napsat komentář