Až budu velký, ožením se a vezmu si maminku

Když před více než sto lety publikoval Sigmund Freud své sexuální teorie, šokoval jimi nejen pruderní Vídeň. Vůbec nejhorší bylo, jak bezostyšně zbavil pelu nevinnosti malé děti. Fuj, nic mu nebylo svaté. Dnes je vše jinak. Skutečnost, že dítě není asexuální, je dávno přijímána a zbavena tabu.

Superego (nechť zůstaneme u psychoanalytické terminologie) autora tohoto textu se ptá: proč by oidipskou problematiku měla znát ředitelka MŠ, eventuálně rodiče jejích žáků? Ego odpovídá bez zaváhání:

  • Aby jí bylo jasné, že za rozličným zlobením dítek nemusí být jen dědičnost, prostředí a výchova, ale i různě transformované sexuální impulsy.
  • Aby věděla, že vztah předškoláků k paní učitelce, ředitelce, ba i k panu učiteli může být ovlivněn infantilními, transformovanými, ne však bezvýznamnými sexuálními impulsy.
  • Aby se s nadhledem dokázala zamyslet nad někdy poněkud jiskřícími vztahy v kolektivu pedagogických pracovnic i pracovníků, neb „Freude, Freude, vždy na tě dojde“ platí i tam, kde to nečekáme a kde to „přísábůh“ nemá se sexem nic společného.
  • Aby si dokázala vysvětlit některé dejme tomu nezvyklé projevy vlastních i cizích potomků.
  • Aby jí bylo jasné, že její cílová skupina ve věku tří až šesti let má mimo jiné i podstatný úkol: vyrovnat se s oidipskými impulsy.
  • Aby některé chyby na kráse objevující se namátkou v šatně MŠ nepřičítala jen spěchu, neumětelství či následkům syndromu ADHD, neb i zcela nevědomé sexuální impulsy mohou vyvolat (u dětí i dospělých) paseku.
  • Aby jí nevyvedlo z míry, když na základě následujícího článku odpoví dítku na nabídku k sňatku vysvětlujícím: „Ale to nejde. Se mnou se již oženil tatínek,“ a obratem uslyší: „To nevadí. Já si počkám, až umře!“
  • Aby jí zahřálo u srdce, že se dnes, na rozdíl od časů ministra Nejedlého a jeho následovníků, o problematice psychoanalytické již psát může.

Bylo by možné dodat ještě mnoho dalších „aby…“. Místa se nedostává, takže již jen jedno: abychom si o sobě ani o svých blízkých nedělali iluze.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů