Analýza MPSV: Pro děti do tří let schází 20 000 míst ve školkách a dětských skupinách

Z nové analýzy zveřejněné ministerstvem práce a sociálních věcí vyplývá, že ve výchovných zařízeních České republiky, jako jsou mateřské školky, dětské skupiny či mikrojesle, chybí asi 20 000 míst pro děti do tří let. Péči o malé předškoláky se v nich rodičům nedaří zajistit pro tři z deseti děvčat a chlapců. Chybějící kapacitu mateřinek by měly doplnit dětské skupiny. Do nich podle analýzy na konci roku 2018 chodilo kolem 11 000 takto starých dětí, do školek asi 35 000 a 4000 byly v mikrojeslích.

V ČR je zajištěno místo pro přibližně 50 000 dětí (do tří let). Pro naplnění konzervativního odhadu, kdy by bylo potřeba zajistit místo pro 70 000 dětí, stále schází přibližně 20 000 míst pro děti ve věku do tří let v zařízeních předškolní péče,“ uvádí analýza. Podle ní vedle konsenzu rodičů umístit dítě do školky je rozhodující zvláště její dostupnost. Přitom jen asi v jednom z deseti regionů nástup neomezuje naplněnost zařízení pro předškolní výchovu.

Poslední evropská zpráva o rozvoji zařízení pro děti řadí ČR v EU ke státům s nejnižší dostupností této péče. V nabídce jeslí nebo školek pro malé děti do tří let jsme druhou nejhorší zemí v Evropě. Podle Evropské komise je dostupnost hlídání a dalších služeb zásadní pro rodiče malých dětí, kteří by chtěli pracovat. Pro naplnění tzv. barcelonských cílů z roku 2002, které si EU stanovila, by výchovná zařízení měla být dostupná 90 procentům předškoláků starších tří let a třetině dětí pod touto věkovou hranicí. Analýza odhaduje, že k naplnění záměru by v ČR muselo ve školkách či skupinách být až 113 000 míst pro kluky a holčičky do tří let.

Zdroj: ČTK

Napsat komentář