Nová dávka nemocenského: dlouhodobé ošetřovné

Novela zákona o nemocenském pojištění zavedla s účinností k 1. 6. 2018 tzv. dlouhodobé ošetřovné. Byl přitom upraven také zákoník práce, který dlouhodobé ošetřování řadí mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Ředitelka školky je tedy povinna omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu trvání této překážky, ledaže by vážné provozní důvody na její straně omluvení absence …

Nová dávka nemocenského: dlouhodobé ošetřovné Pokračovat ve čtení »