Nová dávka nemocenského: dlouhodobé ošetřovné

Novela zákona o nemocenském pojištění zavedla s účinností k 1. 6. 2018 tzv. dlouhodobé ošetřovné. Byl přitom upraven také zákoník práce, který dlouhodobé ošetřování řadí mezi důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Ředitelka školky je tedy povinna omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu trvání této překážky, ledaže by vážné provozní důvody na její straně omluvení absence znemožňovaly – v takovém případě může odmítnout udělit souhlas s omluvením absence. Po návratu zaměstnance jej pak musí zařadit na jeho původní pozici a pracoviště. Na následujících řádcích se s novou dávkou můžete seznámit blíže.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů