Lenka Hlaváčová Charvátová

Lenka Hlaváčová Charvátová působí jako odborně způsobilá osoba v prevenci rizik a požární ochraně. Vede odborná školení o bezpečnosti dětí, žáků a studentů a zároveň působí jako odborný konzultant pro řadu škol. Pracovala jako požární technik Dopravní podnik Praha – Metro, od roku 1996 jako OSVČ, od roku 2005 je majitelkou společnosti.  BOZP a PO zajišťuje především v menších organizacích a školách.  Učila na Vyšší odborné škole předmět BOZP. Jako lektor vede semináře o bezpečnosti dětí, žáků a studentů, BOZP dospělých kde využívá  zkušeností  ze své dlouholeté praxe.

Úrazy v mateřské škole

Zajímá vás, jak to chodí v mateřské či základní škole z pohledu „bezpečáka“? Rodiče mnohdy situaci vidí z jiného úhlu pohledu než učitelky, a přestože se všichni snaží, ne vždy vše bohužel vyjde tak, jak si přejeme. Školním úrazem je takový úraz, který se stal žákům (dětem) při výchově a vzdělávání na školách a při činnostech, jež s nimi …

Úrazy v mateřské škole Pokračovat ve čtení »

Bezpečné školní hřiště

Pohyb dětí v mateřské škole je zdravý a přirozený. V mateřské škole mohou být děti již od 2 let, kdy jejich motorika, chůze i pohyb nejsou zcela rozvinuty, až po předškoláky, kteří už zvládají i složitější pohybové úkoly. Stejně tak je přirozená hra dětí na dětských hřištích. Jak zajistit bezpečnost na školních hřištích, za co je zodpovědná škola, a když hřiště provozuje …

Bezpečné školní hřiště Pokračovat ve čtení »

Co čekat od kontroly MŠ ze strany hasičského záchranného sboru?

I mateřské školky může potkat kontrola ze strany Hasičského záchranného sboru kraje, odboru prevence. Státní požární dozor formou kontroly vykonává mimo jiné i odbor ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. Proto je nutné být připraven také na tuto kontrolu a předložení zákonem požadovaných dokumentů. Mateřské školy musejí plnit povinnosti na úseku požární ochrany (PO) ve …

Co čekat od kontroly MŠ ze strany hasičského záchranného sboru? Pokračovat ve čtení »