Živé vysílání: Převratná novela zákona o pedagogických pracovnících od 1. 9. 2023

Datum / čas
27. 09. 2023
9:00–13:00


Již od 1. 9. 2023 zatočila s dosavadními postupy zaměstnávání pedagogů převratná novela zákona o pedagogických pracovnících. Víte, kdy budete moci přijímat pedagogy s nižší kvalifikací? Jak se novela odráží na platech pedagogických pracovníků? Které změny jsou účinné od 1. 9. a které od 1. 1. 2024? Kdy si musí asistenti pedagoga doplnit delší kurz? Kdy a komu budete muset poskytnout uvádějícího učitele? Na obsáhlé změny vás připravíme na živém vysílání.

Termín: 27. 9. 2023, online

Rozsah: od 9 d 13 hodin

Přihlásit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu.

Školení lze hradit z nových šablon OP JAK.

Program živého vysílání (9:00–13:00 hod., 5 vyuč. hodin)
  • Co novela především zavádí a mění?
  • Kdo bude moci učit na kterém typu školy? Kdy budete moci přijmout učitele bez pedagogické kvalifikace?
  • Důležité lhůty pro doplnění kvalifikačních předpokladů
  • Pravidla pro adaptační období začínajících učitelů
  • Zásadní změny pro programy DVPP
  • Prokazování znalosti českého jazyka u pedagogů
  • Klíčové změny u asistentů pedagoga
  • Ukotvení nových pedagogických pozic v zákoně: provázející učitel, třídní učitel, školský logoped
  • Přespočetné hodiny
  • Problematická ustanovení zákona o pedagogických pracovnících

Napsat komentář