Nová studie o proměně vnímání role ředitele školy a obtížích při výkonu profese

Ve své studii Subjektivní vnímání proměny role ředitele školy a obtížné prvky výkonu této profese v současné době Václav Trojan a Zuzana Svobodová píšou: „Nejen v zahraničí, ale i v České republice však v průběhu transformace státní správy (rozpad odvětvového řízení, přechod škol do právní subjektivity, kurikulární autonomie škol apod.) došlo k zásadní změně obsahu …

Nová studie o proměně vnímání role ředitele školy a obtížích při výkonu profese Pokračovat ve čtení »