Odpovědi na často kladené otázky k 12. platové třídě pro ředitelky samostatných MŠ

Spolek Pedagogická komora reaguje na řadu dotazů k tématu zařazování ředitelek samostatných mateřských škol do 12. platové třídy zveřejněním odpovědí na nejčastější z nich. Podrobnější informace (včetně vzorové žádosti o vyšší platovou třídu nebo stanoviska MPSV) naleznete v samostatném příspěvku Vyšší platové třídy pro ředitele škol.