děti cizinci

Konference o dětech-cizincích v české mateřské škole a jejich podpoře již 23. ledna

Jste srdečně zváni na konferenci Děti-cizinci v české mateřské škole a jejich podpora, která se uskuteční již 23. ledna 2020 od 10.00 hodin na Katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze pod záštitou Českého výboru Světové organizace pro předškolní výchovu (OMEP). MÍSTO KONÁNÍ Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Magdalény Rettigové 4, Praha 1, …

Konference o dětech-cizincích v české mateřské škole a jejich podpoře již 23. ledna Pokračovat ve čtení »

Soutěž Děti cizinci v mateřské škole

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu vyhlašuje pro rok 2019 projektovou soutěž Děti cizinci v mateřské škole. Její cílem je podpořit proces začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do běžného kolektivu mateřské školy za pomoci vytvoření a šíření příkladů dobré praxe.