Pedagogové a ředitelé se nemají šanci nudit, říká zakladatelka Předškolní poradny

Předškolní pedagožka a zakladatelka Předškolní poradny Mgr. Marcela Zajícová reflektuje změny zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a hygienické vyhlášky. Které novinky považuje v praxi za významné? Zabývá se také adaptací dětí a zařazováním nových pedagogů do platových tříd. S jakými okruhy legislativních otázek se ve své poradně nejčastěji setkává? Více již v následujícím rozhovoru.