PhDr. Petra Bendová, Ph.D.

Petra Bendová pracovala ve Speciálně pedagogickém centru Svítání v Pardubicích, dále pak v MŠ, ZŠ a SŠ Daneta s.r.o. v Hradci Králové a v MŠ a ZŠ speciální NONA o.p.s., Nové Město nad Metují. V současné době působí jako odborný asistent na Katedra speciální pedagogiky a logopedie Univerzity Hradec Králové a jako logoped v LOGOPRIM, s.r.o. v Hradci Králové.

Hry pro rozvoj komunikačních dovedností dětí – 3.díl

Poslední díl osvědčených her, kterými můžete vyzbrojit nejen své učitele, ale i rodiče vašich svěřenců, pro vás připravila dětská logopedka.Tentokrát se podíváme společně na hry Povídačky na cesty, Story Cubes, Hry pro předškoláky, Kouzelnické čtení s elektronickou tužkou a další. Nebude chybět ani hra na rozhýbání jazýčku. „Povídačky“ jsou označovány jako „rodinná komunikační hra“. Jedná …

Hry pro rozvoj komunikačních dovedností dětí – 3.díl Pokračovat ve čtení »

Hry pro rozvoj komunikačních dovedností dětí – 2.díl

Přinášíme další nápady na prázdinové hry. Nejen, že se postarají o zábavu předškolních dětí, ale rozvíjejí také jejich komunikační dovednosti. Osvědčený zásobník her, kterými můžete vyzbrojit nejen své učitele, ale i rodiče vašich svěřenců, pro vás připravila dětská logopedka. Všichni však uvítají náměty na hry, které se dají využít nejen v mateřské škole, ale i doma. …

Hry pro rozvoj komunikačních dovedností dětí – 2.díl Pokračovat ve čtení »

Hry pro rozvoj komunikačních dovedností dětí – 1.díl

Znáte hru TikTak Bum, Dobble a pexetrio? Nejen, že se postarají o zábavu předškolních dětí, ale rozvíjejí také jejich komunikační dovednosti. Osvědčený zásobník her, kterými můžete vyzbrojit nejen své učitele, ale i rodiče vašich svěřenců, pro vás připravila dětská logopedka. Rozvoj komunikačních kompetencí patří mj. ke klíčovým oblastem, jimž je v rámci mateřských škol věnována pozornost. …

Hry pro rozvoj komunikačních dovedností dětí – 1.díl Pokračovat ve čtení »

Dítě s poruchou plynulosti řeči v MŠ

V mateřských školách se setkáváme s dětmi, u nichž lze při spontánní mluvě vysledovat narušení plynulosti řeči. Poruchy plynulosti řeči lze považovat za stav, kdy dochází buďto ke zrychlení tempa řeči – mluva je překotná a často obtížně srozumitelná (tumultus sermonis) –, nebo je přerušována záškuby či křečemi svalů fonačního ústrojí a mluvidel, dohází k prodlužování …

Dítě s poruchou plynulosti řeči v MŠ Pokračovat ve čtení »

Co je to dětská afázie a jak ji odhalit už v MŠ?

O afázii u dětí se v česky psané odborné literatuře dočtete pouze okrajově, stejně tak neexistuje dostatek výzkumů, na jejichž podkladě by bylo možné definovat osvědčené terapeutické postupy a metody využívané při odstraňování komunikačních obtíží u dětí s afázií či blíže specifikovat prognózu úspěšnosti terapie. Dětskou afázii je možné definovat jako poruchu řeči vznikající v důsledku náhlého přerušení a …

Co je to dětská afázie a jak ji odhalit už v MŠ? Pokračovat ve čtení »