Jak předcházet závislosti dětí na digitálních technologiích

Digitální technologie pronikly do všech oblastí našeho života. Uchvátily dospělé, ale hlavně děti. Možnosti technických vymožeností jsou neomezené a často překračují hranice našeho chápání. Digitální technologie nám usnadňují práci a učení, ale přinášejí s sebou zároveň nebezpečí, kterému říkáme „závislost“. Jak u dětí předcházet závislosti na digitálních technologiích a jak se vyrovnat současným trendům a přizpůsobit se jim? Současné děti jsou …

Jak předcházet závislosti dětí na digitálních technologiích Pokračovat ve čtení »