MUDr. Pavla Křížová

Pavla Křížová vystudovala na Masarykově univerzitě Speciální pedagogiku obor Logopedie, Surdopedie. Působila jako logoped na ZŠ v Brně, následně pracovala v ambulanci klinické logopedie, kde působí do dnes. Dále pak vystudovala Masarykovu univerzitu, obor Všeobecné lékařství a v současnosti se věnuje oboru Anesteziologie a intenzivní medicína v Úrazové nemocnici v Brně.

Logopohádka pro děti

Dnes přinášíme na procvičení logopohádku, kterou můžete doprovodit také pohybovým cvičením. Děti si procvičí výslovnost, paní učitelka může vysvětlit význam některých, pro děti nových slov a věříme, že tato veršovaná pohádka bude i skvělou zábavou.

Nejčastější úrazy dětí

Než má člověk vlastní děti, často ho ani nenapadne, co všechno pro ně může být potenciálně nebezpečné. Pojďme se na to tedy podívat společně. Podle statistik jsou nejčastějšími příčinami vzniku úrazů pády, dopravní nehody, opařeniny, popáleniny a působení neživotné síly. S narozením dítěte a tím, jak roste, si začínáte uvědomovat, že svět kolem vás ani váš …

Nejčastější úrazy dětí Pokračovat ve čtení »