Dotační výzvy pro zajištění adaptačních a jazykových skupin pro cizince

Příliv dětí migrujících z Ukrajiny do České republiky dosahuje vysokých hodnot, a proto i potřeba efektivně tyto děti začlenit do českého kolektivu stoupá. MŠMT na tuto situaci aktivně zareagovalo a vyhlásilo dvě cílené výzvy právě na podporu těchto dětí. Jaké výzvy to jsou a do kdy musíte podat žádost o dotaci?