Další vzdělávání

Vyberte si z naší nabídky online vzdělávání. Všechny videokurzy i e-learningy máte ihned k dispozici:

E-LEARNING: Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství
E-LEARNING: Inventarizace majetku pro školy
E-LEARNING: Vady řeči pod lupou
E-LEARNING: Připravte svou školu na kontrolu z ČŠI
E-LEARNING: Povinnosti škol při vzdělávání dětí-cizinců
E-LEARNING: Školní jídelna v paragrafech
VIDEOKURZ: Hranice a pravidla pro zdravotnické úkony v MŠ a ZŠ
VIDEOKURZ: Dítě s vývojovou dysfázií v MŠ a ZŠ
VIDEOKURZ: Jak zajistit bezpečnost na školních a mimoškolních akcích
VIDEOKURZ: Spolupráce školy s logopedickým asistentem
VIDEOKURZ: Jak zvládnout administrativu v MŠ
VIDEOKURZ: Škola versus zřizovatel
VIDEOKURZ: Dopad koronaviru na hygienu a stravování v MŠ
VIDEOKURZ: Jak nastavit podmínky znovuotevírání mateřských škol
VIDEOKURZ: Klíčové změny v konkurzním řízení na pozici ředitele
VIDEOKURZ: Aktuální problémy v Šablonách II: Jak nepřijít o finance
VIDEOKURZ: Zaměstnávání pedagogů, když jsou školy uzavřené
VIDEOKURZ: Inkluzivní administrativní bič – jak si odlehčit