Zásadní změna v odpovědnosti MŠ od 1. června!

Jak jsme vás upozorňovali v časopise, od 1. června mateřské školy nově ponesou zvýšenou odpovědnost za úrazy dětí. Co to znamená pro vaši praxi? Je nutné uzavřít nové pojištění odpovědnosti, než měla školka doposud? A na co upozorňuje advokátka Alice Frýbová?

Pokud se ve školce stane úraz učitelce a nikdo za něj nemůže, odpovědnost nese zaměstnavatel – tedy mateřská škola. Pokud se ale zraní dítě, školka doposud automaticky nenesla odpovědnost a následovalo zdlouhavé vyšetřování, kdo za poranění dítěte může.

Od 1. června ale vstupuje v účinnost novela zákona číslo 262/2006 Sb., zákoníku práce. Ten doposud upravoval pouze odpovědnost základních, středních a vyšších odborných škol za škodu způsobenou žákům. Na mateřské školy však zákon nemyslel, což se změní. „Konečně se právo sjednotilo. Mateřské školy budou odpovídat jako ostatní školy, což je správně,“ říká advokátka ze společnosti Holubová advokáti Alice Frýbová, která se specializuje právo v oblasti školství.

Od 1. června se tedy bude odpovědnost mateřských škol řídit paragrafem 391 zákoníku práce. „Znamená to, že školka ponese častěji odpovědnost za škodu, která vznikla dětem v průběhu pobytu v ní a při účasti na aktivitách organizovaných školkou. Pokud si například dítě zlomí při hraní venku ruku, bude mu automaticky příslušet odškodnění za bolestné a za ztížení společenského uplatnění,“ vysvětluje advokátka Alice Frýbová. Odpovědnost tedy nově ponese právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy.

„Novou právní úpravou tak děti v mateřských školách dostanou vyšší míru ochrany a bude odstraněna nelogičnost, kdy stejný úraz na základní škole se řešil jinak než v mateřské škole.“

Co to ale v praxi pro školky znamená? „Ředitelé a ředitelky školek by si měli rozšířit pojištění odpovědnosti tak, aby se nestalo, že jim v případě úrazu dítěte odmítne pojišťovna plnit,“ shrnuje Alice Frýbová z Holubová advokáti.

Napsat komentář