Jak dětství ovlivňuje naše sebevědomí?

Muž, jejž Americká psychologická asociace ocenila jako 67. největšího psychologa 20. století, se jmenuje Alfred Adler. Jeho odborný přínos se týká především dětské psychologie a psychiatrie. Také provedl výzkum role, kterou hraje pořadí narození při vývoji psychiky. Navíc jako první zakládal v rodném Rakousku psychologické poradny zaměřující se na výchovné i výukové potíže s dětmi. V dohledné době uplyne od jeho narození (7. 2. 1870) sto padesát let.

Podle tohoto žáka a posléze i rivala slavného Freuda je základním motivem lidského jednání snaha o překonání pocitů méněcennosti a o dosažení nadřazenosti. Dnes nám to zní poněkud zjednodušeně a snad i agresivně. Hlubší rozbor tohoto pojetí však ukazuje mj. na výraznou podobnost s tvrzením, že nedostatek úplně první lásky je prapříčinou psychických problémů v pozdějším věku. To je základní kámen „stále zelené“ teorie attachmentu, již John Bowlby formuloval zhruba deset let po Adlerově úmrtí 28. 5. 1937.

Tento obsah je určen jen pro členy portálu. Pokud už jste členem, prosíme, přihlaste se. Noví uživatelé se mohou registrovat níže.

Přihlášení uživatelů