Uzavření škol od 27. února

Vláda na svém jednání 26. února 2021 rozhodla vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci o dalších změnách v provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021.

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření:

Zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Distanční výuka

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem byla zaslána mateřským školám, k nahlédnutí je i v tomto odkazu. 

Ošetřovné

Škola nevystavuje žádné potvrzení o svém uzavření. Rodiče o ošetřovné žádají zde. Bližší informace k ošetřovnému najdete na webu České správy sociálního zabezpečení.

Výjimky

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních.

Více informací na msmt.cz.

1 názor na “Uzavření škol od 27. února”

Diskuze