Usnesení senátního výboru k situaci v MŠ

Na základě kulatého stolu, který uspořádala paní senátorka Jaromíra Vítková, přijal dne 24. července 2020 školský výbor Senátu usnesení k situaci v mateřských školách. Impulzem byl Otevřený dopis ředitelek MŠ k situaci v předškolním vzdělávání, který iniciovala Pedagogická komora. Níže si můžete přečíst výsledek:

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. funkční období

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
128. usnesení, přijaté dne 24. července 2020

K závěrům kulatého stolu k Otevřenému dopisu pedagogů mateřských škol – situace v předškolním vzdělávání

VÝBOR

I. doporučuje  MŠMT

  • iniciovat změnu zařazení ředitelů/ředitelek MŠ do platových tříd s cílem jejich lepšího ohodnocení za odvedenou práci,
  • připravit seznam priorit v oblasti předškolního vzdělávání řešitelných do konce roku 2020 a o výsledcích naplnění těchto priorit informovat Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice nejpozději do 31. ledna 2021,
  • připravit návrh pro vedení MŠ, jak snížit počet dětí ve třídě, aniž by to mělo negativní vliv na finance pro školní jídelny,
  • zlepšit přístup k získávání vyššího vzdělávání pedagogů MŠ s ohledem na jejich časové možnosti;

II. doporučuje  MF
připravit společně s MŠMT legislativní návrh na financování dalšího pracovníka ve třídě MŠ z národních zdrojů;

III. doporučuje
zřídit „Stálou mezirezortní skupinu“ složenou z pracovníků Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí, s možností účasti dalších odborníků;

IV. pověřil
předsedu výboru senátora Jiřího Drahoše předložit toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR, ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni financí a ministryni práce a sociálních věcí.

Jiří Drahoš v. r.
Ladislav Chlupáč
Václav Chaloupek
Zdeněk Papoušek v. r.
Přemysl Rabas v. r.
Pavel Štohl
David Smoljak v. r.
Jan Tecl v. r.
Jaromíra Vítková v. r.

Celý text usnesení.

Program kulatého stolu zde.

Napsat komentář