Podněty k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 4. 11. 2019 zveřejnilo dokument Hlavní směry vzdělávací politiky České Republiky 2030+ (HSVP 2030+), který byl následně podrobněji představen na konferenci v Praze dne 7. 11. 2019. Materiál si můžete stáhnout.