Vyloučení dítěte z MŠ

Jak postupovat v případě závažného porušení kázně dítěte, které dochází do MŠ? Umožňuje legislativa vyloučení takového dítěte z předškolního vzdělávání? Vyloučení dítěte z mateřské školy upravuje školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Podle tohoto zákona dítě z předškolního vzdělávání z důvodů, které by se vztahovaly přímo k jeho osobě, a nikoli k jeho zákonným zástupcům, prakticky …

Vyloučení dítěte z MŠ Pokračovat ve čtení »