výchova

Když kočku nehladíte, začne jí vysychat mícha…

„Když vás dlouho nikdo nehladí, začne vám vysychat mícha.“ Faktem je, že po staletí umíraly v nalezincích děti vyrůstající bez lásky, pohlazení neznaly. Dávno již tomu. Pozor: Vývoj nezastavíš. Před několika měsíci byl – obrazně řečeno – nedostatek pohlazení oficiálně zařazen do platného mezinárodního seznamu chorob. Stalo se tak pod hlavičkou vyhoření – syndromu burnout.

Knížka o dětských psychických a výchovných problémech ke stažení

Pokud se staráte o děti a zajímá vás oblast jejich psychiky, je knížka s názvem Co to s ní(m) je? od psycholožky PhDr. Michaely Peterkové přesně pro vás. Je určená všem, kteří se starají o děti. Čtivě a srozumitelně informuje o nejčastějších duševních problémech, poruchách a výchovných obtížích u dětí ve věku do 10 let. …

Knížka o dětských psychických a výchovných problémech ke stažení Pokračovat ve čtení »

Američtí rodiče si najímají kouče, aby naučili jejich děti žít offline

Nejen rodiče z Ameriky, ale takřka z celého světa mají obavy o své děti, které tráví stále více a více času přilepeni k telefonu nebo počítači. Nikdo z nich ani pořádně neví, co na internetu jejich děti vlastně celou dobu dělají. Smartphony se staly samozřejmou součástí života nejen dětí, ale i generace jejich rodičů, kteří tak zcela zapomněli na …

Američtí rodiče si najímají kouče, aby naučili jejich děti žít offline Pokračovat ve čtení »

Domácí gramotnostní prostředí a jeho vliv na osvojování psané řeči

Předčítání knih má pozitivní vliv na dětský vývoj. Rozvíjí nejenom jazykové dovednosti, ale i fantazii a myšlení. Společný čas strávený nad knihou posiluje navíc citové pouto mezi rodičem a dítětem. Přesto v poslední době slýcháme z řad vyučujících mateřských i základních škol povzdech nad tím, že rodiče dětem nečtou a že se horší vyjadřovací schopnosti dětí. Cílem …

Domácí gramotnostní prostředí a jeho vliv na osvojování psané řeči Pokračovat ve čtení »

Konflikty v párových vztazích a jak je řešit

Schopnost zvládnout konflikt patří k naučitelným uměním. Ve hře jsou ovšem vždy i zákonitosti nevědomých, skrytých, motivací. Mimořádně důležitá je podoba konfliktu dospělých všude tam, kde mu přihlížejí děti. Zvláště v rodině. Více o tom v následujícím textu. Jsou hádky v partnerském vztahu užitečné? Záleží na tom, jak chápeme slovo hádka. Vhodnější je asi slovo konflikt. …

Konflikty v párových vztazích a jak je řešit Pokračovat ve čtení »

Problémy při bilingvní výchově

Děti vychovávané ve dvou či více jazycích jsou pozadu v jazykovém vývoji, jsou zmatené, koktají, trpí zvýšenou agresivitou. Tyto miskoncepce byly až donedávna učiteli, logopedy a psychology slepě akceptovány. Dnes již víme, že výsledky studií, na kterých byly tyto miskoncepce postaveny, byly zkreslené a neobjektivní. Mnohé byly realizovány s dětmi přistěhovalců nedlouho po jejich příjezdu …

Problémy při bilingvní výchově Pokračovat ve čtení »

Žárlí (nejen) malí princové

Výrok v titulku je převzat z díla psychoanalytika Alfreda Adlera. Ten se mimo jiné zabýval sourozeneckými vztahy. Zjistil a popsal situaci, kdy starší sourozenci nemusí být příchodem mladšího nadšeni. Může to jimi otřást a způsobit trauma. V této souvislosti mohou vznikat výrazné výchovné problémy. Mnohdy se u staršího objeví takzvaná regrese neboli návrat k nižším, již překonaným …

Žárlí (nejen) malí princové Pokračovat ve čtení »

Pozitivní vliv babiček a dědečků na výchově dětí se často podceňuje

Často slýcháme, že babičky by měly především rozmazlovat a rodiče pak vychovávat. S tímto tvrzením souhlasí většina odborníků, přesto by se vliv prarodičů na děti neměl podceňovat, i od prarodičů se mohou mnohému naučit. Na rozmazlování vnoučat není nic špatného. Prarodiče mohou být velmi užiteční při rozvoji osobnosti dítěte, i když mají jiný styl výchovy než rodiče. …

Pozitivní vliv babiček a dědečků na výchově dětí se často podceňuje Pokračovat ve čtení »

Potřebujeme děti chválit a trestat, aby se chovaly přijatelným způsobem?

Používání trestů a pochval jako nástrojů ve výchově a vzdělávání vychází z předpokladu, že existují dvě skupiny lidí – „my“, kteří víme, můžeme a jsme silnější, a „oni“, kteří jsou slabší, nevědí a mají či nemají povoleno nebo zakázáno něco dělat a říkat. My – rodiče a učitelé – a oni – děti. Pochvaly a tresty …

Potřebujeme děti chválit a trestat, aby se chovaly přijatelným způsobem? Pokračovat ve čtení »

Výhody bilingvní výchovy

V minulosti panovaly ve spojitosti s bilingvismem ne vždy pozitivní názory. Odborníci poukazovali na negativní důsledky, které může bilingvní výchova mít, přes koktavost až po zvýšenou pravděpodobnost schizofrenie. Všechny tyto teorie byly však dříve či později vyvráceny a v dnešní době zastává odborná společnost zabývající se bilingvismem názory vesměs pozitivní a poukazuje na výhody, jež …

Výhody bilingvní výchovy Pokračovat ve čtení »