výchova

Péče o děti do tří let ve Francii

Francouzská rodinná politika je odlišná od té v České republice a ovlivňuje nabídku možností péče o děti. Ve Francii pouze necelých 15 % rodičů uplatňuje nárok na plnou rodičovskou dovolenou, mnoho žen nastupuje zpět do práce po 16 týdnech mateřské dovolené, ať už na zkrácený či plný úvazek. Otázka péče o miminko se začíná řešit často již …

Péče o děti do tří let ve Francii Pokračovat ve čtení »

Když kočku nehladíte, začne jí vysychat mícha…

„Když vás dlouho nikdo nehladí, začne vám vysychat mícha.“ Faktem je, že po staletí umíraly v nalezincích děti vyrůstající bez lásky, pohlazení neznaly. Dávno již tomu. Pozor: Vývoj nezastavíš. Před několika měsíci byl – obrazně řečeno – nedostatek pohlazení oficiálně zařazen do platného mezinárodního seznamu chorob. Stalo se tak pod hlavičkou vyhoření – syndromu burnout.

Knížka o dětských psychických a výchovných problémech ke stažení

Pokud se staráte o děti a zajímá vás oblast jejich psychiky, je knížka s názvem Co to s ní(m) je? od psycholožky PhDr. Michaely Peterkové přesně pro vás. Je určená všem, kteří se starají o děti. Čtivě a srozumitelně informuje o nejčastějších duševních problémech, poruchách a výchovných obtížích u dětí ve věku do 10 let. …

Knížka o dětských psychických a výchovných problémech ke stažení Pokračovat ve čtení »

Američtí rodiče si najímají kouče, aby naučili jejich děti žít offline

Nejen rodiče z Ameriky, ale takřka z celého světa mají obavy o své děti, které tráví stále více a více času přilepeni k telefonu nebo počítači. Nikdo z nich ani pořádně neví, co na internetu jejich děti vlastně celou dobu dělají. Smartphony se staly samozřejmou součástí života nejen dětí, ale i generace jejich rodičů, kteří tak zcela zapomněli na …

Američtí rodiče si najímají kouče, aby naučili jejich děti žít offline Pokračovat ve čtení »

Domácí gramotnostní prostředí a jeho vliv na osvojování psané řeči

Předčítání knih má pozitivní vliv na dětský vývoj. Rozvíjí nejenom jazykové dovednosti, ale i fantazii a myšlení. Společný čas strávený nad knihou posiluje navíc citové pouto mezi rodičem a dítětem. Přesto v poslední době slýcháme z řad vyučujících mateřských i základních škol povzdech nad tím, že rodiče dětem nečtou a že se horší vyjadřovací schopnosti dětí. Cílem …

Domácí gramotnostní prostředí a jeho vliv na osvojování psané řeči Pokračovat ve čtení »

Konflikty v párových vztazích a jak je řešit

Schopnost zvládnout konflikt patří k naučitelným uměním. Ve hře jsou ovšem vždy i zákonitosti nevědomých, skrytých, motivací. Mimořádně důležitá je podoba konfliktu dospělých všude tam, kde mu přihlížejí děti. Zvláště v rodině. Více o tom v následujícím textu. Jsou hádky v partnerském vztahu užitečné? Záleží na tom, jak chápeme slovo hádka. Vhodnější je asi slovo konflikt. …

Konflikty v párových vztazích a jak je řešit Pokračovat ve čtení »

Problémy při bilingvní výchově

Děti vychovávané ve dvou či více jazycích jsou pozadu v jazykovém vývoji, jsou zmatené, koktají, trpí zvýšenou agresivitou. Tyto miskoncepce byly až donedávna učiteli, logopedy a psychology slepě akceptovány. Dnes již víme, že výsledky studií, na kterých byly tyto miskoncepce postaveny, byly zkreslené a neobjektivní. Mnohé byly realizovány s dětmi přistěhovalců nedlouho po jejich příjezdu …

Problémy při bilingvní výchově Pokračovat ve čtení »

Žárlí (nejen) malí princové

Výrok v titulku je převzat z díla psychoanalytika Alfreda Adlera. Ten se mimo jiné zabýval sourozeneckými vztahy. Zjistil a popsal situaci, kdy starší sourozenci nemusí být příchodem mladšího nadšeni. Může to jimi otřást a způsobit trauma. V této souvislosti mohou vznikat výrazné výchovné problémy. Mnohdy se u staršího objeví takzvaná regrese neboli návrat k nižším, již překonaným …

Žárlí (nejen) malí princové Pokračovat ve čtení »

Pozitivní vliv babiček a dědečků na výchově dětí se často podceňuje

Často slýcháme, že babičky by měly především rozmazlovat a rodiče pak vychovávat. S tímto tvrzením souhlasí většina odborníků, přesto by se vliv prarodičů na děti neměl podceňovat, i od prarodičů se mohou mnohému naučit. Na rozmazlování vnoučat není nic špatného. Prarodiče mohou být velmi užiteční při rozvoji osobnosti dítěte, i když mají jiný styl výchovy než rodiče. …

Pozitivní vliv babiček a dědečků na výchově dětí se často podceňuje Pokračovat ve čtení »

Potřebujeme děti chválit a trestat, aby se chovaly přijatelným způsobem?

Používání trestů a pochval jako nástrojů ve výchově a vzdělávání vychází z předpokladu, že existují dvě skupiny lidí – „my“, kteří víme, můžeme a jsme silnější, a „oni“, kteří jsou slabší, nevědí a mají či nemají povoleno nebo zakázáno něco dělat a říkat. My – rodiče a učitelé – a oni – děti. Pochvaly a tresty …

Potřebujeme děti chválit a trestat, aby se chovaly přijatelným způsobem? Pokračovat ve čtení »