výběrové řízení

Projekt SYPO hledá učitele a ředitele pro nové národní kabinety

Projekt Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů hledá do nově vznikajících národních kabinetů zástupce z řad učitelů a ředitelů. Po matematice, českém jazyku a ICT začnou fungovat metodické kabinety Předškolního vzdělávání, Prvostupňového vzdělávání a Přírodovědného vzdělávání. Metodické kabinety jsou vytvořeny v rámci projektu SYPO, který je realizovaný Národním pedagogickým institutem České republiky a spolufinancovaný EU.

Konkurzní řízení na místo ředitele MŠ Včelka

Starostka obce Líšná vyhlašuje konkurzní řízení na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace po dobu mateřské a rodičovské dovolené stávající ředitelky MŠ Včelka, Líšná. Předpokládaný nástup na pracovní místo 1. ledna 2020. Součástí přihlášky by měla být koncepce rozvoje mateřské školy na období 3 let. Uchazeči mohou být hodnoceni i na základě jiného nástroje personálního výběru, …

Konkurzní řízení na místo ředitele MŠ Včelka Pokračovat ve čtení »